Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

TÁJÉKOZTATÁS JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOKRÓL

Szentes

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékfizetési kötelezettség alá.

A vendéglátóhelyet üzemeltetők figyelmét felhívom arra, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 31. §-a értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Tájékoztatom továbbá arról is, hogy 2021. január 7-től az állatvédelmi bírság alapösszege 15.000,-Ft. Azonban ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat, úgy az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- Ft. A hatóság az állatvédelmi bírságot helyszíni bírságként is kiszabhatja. A bírság megfizetése nem mentesít más jogkövetkezmények alól.

Dr. Sztantics Csaba jegyző