Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás

Petőfi Szálló
Petőfi Szálló

Szentes Város Önkormányzata nevében Dr. Demeter Attila alpolgármester az alábbi tájékoztatást adom:

Szentes Város Önkormányzata, mint kisebbségi tulajdonos a Szentes Spa & Medical projekt társaság 2015. március 26. napján hozott taggyűlési határozatát keresettel támadta meg a Szegedi Törvényszék előtt.

Az önkormányzat azt sérelmezte, hogy a 61%-os üzletrésszel rendelkező többségi tulajdonos IPM Kft. olyan határozati javaslatokat támogatott, amelyek álláspontunk szerint sértik a kisebbségi tulajdonos érdekeit. …


A többségi tulajdonos a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása nélkül hozott döntéseket, többek között új ügyvezetőt jelölt, ennek kapcsán együttes képviseleti jogot határozott meg, ami a létesítő okirat módosítását igényelte. A kisebbségi tulajdonos önkormányzat kérését, amely szerint Felügyelő Bizottság létrehozását indítványoztuk, a taggyűlés elutasította. Ez azért sérelmes számunkra, mert az Önkormányzat az ellenőrzési jogát képtelen gyakorolni a kialakult helyzetben.
Előzetes kérdés lett volna az is, hogy a törzstőkét 3 millió Ft-ra kívánta felemelni a többségi tulajdonos, ezzel befizetési kötelezettséget keletkeztetett volna az Önkormányzat számára. Ilyen befizetésre, mivel a projekt társaság a hitelező önkormányzatnak több mint 68 millió Ft tagi kölcsönnel tartozik, nem vállalkozhattunk. Továbbá az ügyvezető, valamint együttes képviseleti jog támogatására a megtartott taggyűlésen nem volt felhatalmazása a jelenlévő alpolgármesternek.
A Bíróság 2015. július 10-i döntése csak és kizárólag a társaság által hozott, általunk sérelmezett taggyűlési határozatokra vonatkozik.
Az I. fokú ítélet nem jogerős, az ítélet indokolásának tanulmányozása után feltételezhetően fellebbezést nyújtunk be.

Dr. Demeter Attila