Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje felvételt hirdet,  2020. szeptember 01-től kezdődő nevelési-gondozási évre

Bölcsőde

Abban az esetben, ha a gyermek 2020. szeptember 01. és december 31. között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes képviselőnek/ vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki legalább 20 hetes korú.

A gyermek 6 hónapos kora után a GYED megtartásával igénybe veheti a szülő a bölcsődei ellátást, amennyiben keresőtevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással igazolja.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik:

  • munkavégzésük, betegségük
  • munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvételéhez a speciális személyi-tárgyi feltételek biztosítottak. Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:

  • A sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa sajátos nevelési igényét.
  • A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól, ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe.

A bölcsődei felvétel rendje

Online beiratkozás

A csatolt felvételi lapot a következő e-mail címre várjuk: bolcsode.szentes@upcmail.hu

A felvételi jelentkezési lap a bölcsőde honlapjáról is letölthető: www.szentesibolcsi.hu

 

Akinek nincs lehetősége online beiratkozásra, személyesen is megteheti

  1. 04. 27-én és 04. 28-án, 800– 1600 óráig.

 

A jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2020.05.08.

Döntés a felvételről: Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálása után a meghozott döntésről, és az első szülői értekezlet időpontjáról e-mailben, illetve postai úton értesíti a szülőket, legkésőbb 2020.05.29-ig.

 

Elérhetőség: Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje

                     6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.

                     Telefon:63/782-188; 30/534 38 98

                     E-mail: bolcsode.szentes@upcmail.hu

Jelentkezési adatlap --> Fájl mérete: Letöltések száma: 484

Verzió: