Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szentes Integrált Településfejlesztési Stratégiájának partnerségi egyeztetése

ITS
ITS

Elkészült Szentes meghatározó városfejlesztési dokumentumának, az Integrált Településfejlesztési Stratégiának (ITS) egyeztetési munkaanyaga a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. és a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. szakértőinek gondozásában. A Képviselő-testület 2015. május 20-i döntésével ezt partnerségi egyeztetésre bocsátja.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a város középtávú fejlesztési irányait, céljait és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg. Az ITS készítésének célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel elősegítse a következő 7-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét, így a fejlesztések összehangoltan történjenek.

A partnerségi egyeztetésben való részvétel módját országos jogszabály, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2014. (II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

  1. Szentes lakosai,
  2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek,
  3. Civil szervezetek,
  4. Egyházak

Arra kérjük Önöket, vegyenek részt Szentes Város fejlesztési stratégiájának kialakításában!

A dokumentumok (Szentes Város Megalapozó Vizsgálata, és Integrált Településfejlesztési Stratégiája) elérhetőek és véleményezhetőek a www.szentes.hu/its oldalon.

A partnerek az its@szentes.hu e-mail címen keresztül, vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) is megküldhetik véleményeiket, javaslataikat a fenti dokumentumokkal kapcsolatban.

A hivatkozott Kormányrendelet 21 napon belüli véleményezési időtartamot ír elő a résztvevők számára.

A fentiek alapján kérjük, hogy az ITS tervezetével kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat a jelen hirdetmény közzétételétől számított 21 napon belül szíveskedjenek megküldeni.

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA --> Fájl mérete: Letöltések száma: 401
„Egyeztetési változat”
SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1154
„Egyeztetési változat”

Wittek Krisztina
Szentes Főépítésze

[contact-form 20 “ITS”]