Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Start Munkaprogram a belvíz elleni védekezésben

Takarítják majd a mirhót
Takarítják majd a mirhót

Az Önkormányzat a START Munkaprogram keretében a belvíz elleni védekezésre 45 fő foglalkoztatását pályázta meg. A program év végéig tart és napi nyolc órás foglalkoztatást biztosít. Az Önkormányzat a város belterületén szennyvíz-csatornahálózat kiépítését befejezte, illetve a csapadékvíz elvezető hálózat ingatlanok előtti árok rendszerét is rendbe tette. Azonban a csapadékvíz hálózat részét alkotják a mirhók is, amelyek az ingatlanok végeiben húzódó csapadékvíz szikkasztó funkciót töltenek be.

Annak érdekében, hogy a város egész területén a csapadékvíz összegyűjtése és elszikkasztása akadálytalanul megtörténjen a 17 km hosszúságú mirhó rendszer kitakarítását is el kell végezni. Ez a munka az aljnövényzettől, a kommunális- és egyéb hulladéktól való mentesítését jelenti. A munkának akkor van értelme, ha azt az év folyamán folyamatossá tudjuk tenni, ugyanis azok a növények, amelyeket télen-tavasszal visszavágnak, azokat újra kell a nyár és ősz folyamán vágni.

A munkákat úgy szervezzük meg, hogy városrészenként tömbösítve gyors és hatékony munkavégzésre kerüljön sor. A brigádokat felelős műszaki vezetők felügyelik. A munkát nehezíti, hogy a mirhók nagy része a keresztező utcák felől el van zárva kerítésekkel. Mivel a lehető legkevésbé szeretnénk a lakosság ingatlanjain keresztül kihordani a képződő hulladékot, így a mirhók ezen kerítésit, meg kell bontani minden munkakezdésnél, és a végén, pedig helyre kell állítani.

A program másik része a Nagyvölgy csatorna – mely szintén szerves részét képezi a csapadékvíz elvezető rendszernek – kitakarítása, partjainak rendezése.
A program harmadik részében az Önkormányzat által telepített erdők folyamatos kézi sorápolására kerül sor.

Kérjük a lakosság szíves türelmét és együttműködését a munkavégzésekkel kapcsolatban és kérjük, hogy a munkavégzés során a kutyákat tartsák megkötve, vagy kennelbe zárva.