Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Renergy – Szentes

Renergy konferencia
Renergy konferencia

Renergy elnevezéssel Európai Uniós programban vesz részt Szentes városa. Az Olasz Potenza gesztorságában zajló projektben 18 uniós nagyváros vesz részt közöttük Szentes is. November utolsó hetében Szentesen találkoztak angol olasz és román városok vezetői. Megismerkedtek a helyi termálvíz hasznosításának helyzetével.

A résztvevőket különösen két terület érdekelte, az egyik az, hogy hogyan lehetne termál energiából villamos energiát előállítani, a másik terület pedig, hogy ez a megújuló energiafajta hogyan hasznosítható magánlakások fűtűsében. A három éves program keretében knowhow és technológiák megismerése a cél. Szántai Szilvia a szentesi önkormányzat koordinátora, elmondta, hogy a különböző városokban szerzett tapasztalatok segítik Szentest abban, hogy a mai kornak megfelelő energia stratégiát tudjanak kidolgozni.

Renergy konferencia Renergy konferencia

renergy

RENERGY Projekt brüsszeli záró konferenciája

RENERGY projekt záró konferenciájára Brüsszelben
RENERGY projekt záró konferenciájára Brüsszelben

A hatékonyabb energetikai irányelvek és stratégiák helyi és regionális szinten történő fejlesztését célzó majdnem háromévnyi közös munkát követően, 2014. október 15-én a RENERGY projekt partnerei, politikusok és számos kulcsfontosságú közszereplő gyűlt össze Brüsszelben a záró konferencia keretén belül.

A RENERGY projekt átfogó célja, hogy: javítsa a helyi közösségek fenntartható fejlődést megcélzó stratégiáinak hatékonyságát, demonstrálja egy integrált, alulról felfelé építkező megközelítés fontosságát a helyi közösségek szükségleteinek, igényeinek, kulturális és infrastrukturális jellegzetességeik figyelembevételének szempontjából, illetve hogy felhatalmazza és fejlett döntéstámogatási eszközöket biztosítson a helyi hatóságok számára, hogy a fenntartható fejlődési politikákat végrehajtsák.

A különböző energiahatékonysági és megújuló energiaforrású háttérrel rendelkező európai partner államok számára a projekt különleges lehetőséget biztosított, hogy tudásukat bővítsék, hogy elősegítsék a gazdasági változást és a társadalmi kohéziót, illetve hogy terjesszék és végrehajtsák azokat a bevált gyakorlatokat és tapasztalatokat, melyek a vonatkozó Európai Uniós irányelvi problémákra összpontosítanak.

Az Európai Parlament épületében tartott záró konferencián olyan esettanulmányokat és bevált gyakorlatokat mutattak be, amelyeket a projekt ideje alatt dolgoztak ki és osztottak meg egymás között a résztvevők, illetve egy olyan minta végrehajtási tervet is bemutattak, aminek alapjául sikeres esettanulmány beszámolók szolgáltak. Az eseményen az Európai Bizottságból érkezett vendég felszólalók is részt vettek, akik a projekt átfogó témáját támogatták és hivatalos perspektívával szolgáltak. A felszólalók között volt Biljana Markova (ENSZ Katasztrófacsökkentés Nemzetközi Stratégiájának (UNISDR) programfelelőse), Benoit Dalbert és Piernicola Pedicini MEP.

A nap formátumát tekintve egy reggeli plenáris ülésből és három párhuzamosan zajló délutáni műhelytalálkozóból állt, melyek a projekt három pillérére alapultak, külön figyelmet fordítva a kapcsolódó témakörökre. A főbb elért eredmények illusztrálásán túl az esemény további célja volt az is, hogy olyan nemzetközi együttműködési hálózat és partnerség létrejöttét segítse elő, ami a projekttéma jövőbeli kezdeményezéseiben vállalna szerepet.

A RENERGY projekttel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.renergyproject.eu weboldalra.