Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pótülnök választás

„Magyarország Köztársasági Elnöke az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének biztosítása érdekében a 147/2023. (VIII. 24.) határozatával soron kívüli ülnökválasztást írt ki 2023. szeptember 1. és 2023. november 30. napja közé eső időtartamra. A határozat értelmében a Szentesi Járásbíróságra további 1 fő ülnök megválasztása szükséges, aki rendelkezik a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban szükséges szakértelemmel.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, képviselő-testülete választja meg.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártokat – jelölik.

Az idézett törvény 212. § (1) bekezdése értelmében ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik.

A jelölt hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. 

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnöki tisztségre a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltételek vonatkoznak, melyek szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. a) pedagógus,
  2. b) pszichológus, vagy
  3. c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 Szentesen tehát a Bjt. 213. § (2) bekezdése szerint

  • pedagógus,
  • pszichológus, vagy
  • a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az

ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személyeket keresünk.

A mellékelt tájékoztatóban foglalt részletesebb információk alapján kérjük, tájékoztassa pedagógus, pszichológus vagy család-, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó kollégáit a fentiekről, és az esetleges érdeklődők részére szíveskedjen biztosítani a bírósági ülnökké jelölés és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatokat.

Tájékoztatom, hogy a jelölést és az elfogadó nyilatkozatot – a szükséges igazolásokkal – legkésőbb 2023. október 13. napjáig kell eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájára (Szentes, Kossuth tér 6. em. 206.)

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy

  • büntetlen előéletű
  • nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató Szentes város honlapján (www.szentes.hu) és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján tekinthető meg.

Ajánlásaikat  2023. október 13-ig adhatják le a fenti címen.”