Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ÓVODAI BEÍRATÁSOK SZENTESEN a 2022/2023. nevelési évre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Szentesi Felsőpárti Óvodába és a Szentesi Központi Óvodába a 2022/2023. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 2022. április 20-21. (szerda-csütörtök)

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az óvodák felvételi körzetéről az óvodák telefonon történő megkeresésével (Szentesi Felsőpárti Óvoda: 63/562-421, Szentesi Központi Óvoda: 63/311-149) tájékozódjanak. A beiratkozással kapcsolatos teendőkről, az óvodákról a www.szentes.hu/beiratkozas oldalon kapnak tájékoztatást.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2022. augusztus 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint: 

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban köteles bejelenteni az Oktatási Hivatalnak, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Online beiratkozás:

A 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beiratkozás ONLINE felületen fog történni a www.szentes.hu/beiratkozas oldalon, amely elérhető lesz 2022. április 20-21-én 0-24 óráig.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megjelölt két nap után a rendszer automatikusan lezár, ezért a felületen nem lesz lehetősége a beiratkozásra. A felületen valamennyi adat kitöltése kötelező. Felhívjuk a figyelmüket a pontos adatok rögzítésére és a határidők betartására. Az oldal alján a „Beiratkozás” gombra kattintva véglegesítheti az adatokat.

FONTOS! Csak G-MAIL fiókkal lehet a beiratkozást elvégezni, így ha nem rendelkezik Google fiókkal, akkor hozzon létre. A művelet előtt fényképezze le a dokumentumokat és a minta alapján töltse fel azokat.

Az online beíratáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni a felületen (akár kép, akár szkennelt formában):

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcím kártya),
  • a gyermek TAJ kártyája.

Személyes beiratkozás:

Akinek nincs lehetősége az ONLINE beiratkozásra, annak a fentebb megadott két napon 08.00-12.00 óra között lehetőséget biztosítunk a személyes beiratkozásra a Szentesi Felsőpárti Óvoda székhely irodájában (6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 46-48.), valamint a Szentesi Központi Óvoda székhely irodájában (6600 Szentes, Klauzál Gábor utca 5-7.).

A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvodavezető 2022. május 21-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek a beiratkozáskor megadott címre, vagy email címre.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző