Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Öt bírósági ülnököt választanak Szentesen

Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök választását 2023. március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A korábban megválasztott bírósági ülnökök megbízatása hamarosan lejár. Újból választásukra – várhatóan – a Képviselő-testület áprilisában tartandó ülésén kerül sor.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete választja meg.

Az Országos Bírósági Hivatal az ülnöki megbízatás lejártára figyelemmel felmérte a bírósági eljárások zavartalan működéséhez szükséges ülnöki létszámot és a megválasztandó ülnökök számáról a 24.SZ/2023. (11. 15.) OBHE határozatával döntött. A melléklet szerint a Szentesi Járásbírósághoz 5 ülnök megválasztása szükséges, akik alkalmasak a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban közreműködésre is.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik. A jelölt hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét.

Felhívás (PDF)