Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Megváltoztak a lakásépítéssel kapcsolatos szabályok

Szentes
Szentes

Már érvényesek a lakóépület építésének új szabályai. Ezek szerint a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal bejelenti az építésügyi hatóságnak úgynevezett egyszerű bejelentéssel. A bejelentést papír alapon, vagy elektronikus úton lehet megtenni a szentesi járáshoz tartozó települések (Szentes, Szegvár, Nagytőke, Eperjes, Derekegyház, Fábiánsebestyén és Árpádhalom) esetében a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodán.


Elektronikus úton a már 20013. óta ismert és használatban lévő központi elektronikus rendszer (ÉTDR)használatával lehet a bejelentést megtenni. A bejelentés megtételéhez formanyomtatvány áll rendelkezésre, amelyet papír alapú bejelentés esetén alá kell írni.

Az egyszerű bejelentés mentesül az illeték és díjfizetési kötelezettség alól, de jogszabályban előírt tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt kell mellékelni hozzá. Az egyszerű bejelentési dokumentáció tartalmát a 456/2015.(XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szabályozza. Ez a dokumentáció nem egyezik meg a korábbi szabályozás szerinti építési engedélyezési tervdokumentációval, de tartalmaz helyszínrajzot, utcaképet, nézetrajzokat és műszaki leírást, mely dokumentumoknak a tartalma is részletesen szabályozva van.

Amennyiben a kérelem, vagy annak mellékletei nem felelnek meg az előírásoknak, az építésügyi hatóság nyolc napon belül értesíti a bejelentőt, hogy a bejelentése nem felel meg az előírásoknak, az építkezés jogszerűen nem kezdhető meg.

Ha ilyen értesítés nem érkezik, a kivitelezés a bejelentés megtételét követő naptól számított tizenöt nap eltelte után megkezdhető. A kivitelezési munkák alapvető szabályai nem változtak. Az építési munkákról elektronikus építési naplót kell az építtetőnek vezetnie az arra vonatkozó szabályok betartásával.

Amennyiben az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés válik szükségessé, az eltérést tizenöt nappal annak megvalósítását megelőzően kell bejelenteni.

A lakóépületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni, és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől. A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus építési napló összesítő lapját, az energetikai tanúsítványt, valamint az építési törvényben előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást. A hatósági bizonyítványért a bejelentést követő első három évben nem kell díjat fizetni, azt követően azonban a bejelentéstől eltelt évek számától függően emelkedik a díj mértéke (a harmadik évtől 200 000 Ft, a tízedik évben pedig már 1 400 000 Ft!).

NAGYON FONTOS, hogy amennyiben a bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel a bejelentés szerinti lakóépületet, az elkészült építményt le kell bontani! Nincs lehetőség határidő hosszabbításra, fennmaradási kérelemre, stb.

Az új szabályokkal kapcsolatosan a Műszaki Iroda dolgozói készséggel adnak felvilágosítást.