Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Szentesi Polgárok!

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát az alábbi területekkel kapcsolatban:

I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése
I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése
I.6. Ipari Park Északi Zóna
II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen
II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása
II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál
II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése
II.10. HÉSZ kiegészítése a csapadékvíz telken belüli szikkasztásáról és kezeléséről
II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása
II.16. Helyi Építési szabályzat pontosítása

továbbá

I.4. Napelempark létesítése a Felső Kurca környezetében

A fenti kérdésekben 2023. március 14-én kedden 16:00 órakor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) lakossági fórumot tartunk.

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu, Önkormányzat/Építési szabályzat) vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban, illetve észrevételt tehetnek.

A részvétel módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: Szentes lakosai, Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, intézmények, civil szervezetek, egyházak.

Észrevételüket legkésőbb 2023. március 23-ig tehetik meg!

Az észrevételben meg kell jelölni az észrevételező elérhetőségét (név, cím, e-mail cím).

Takács Gábor
Szentes város főépítésze