Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Partnerünk, tisztelt Szentesi Polgárok!

Településrendezési eszközök módosítása 2019-3 – véleményezés témában kérjük szíves észrevételeiket2019. augusztus 28-án szerdán 17:00 órakor a Szentes Szecessziós Ház kávézójában (Szentes, Petőfi utca 2.) lakossági fórumot tartunk.

 A Kávézó erre a célra lesz berendezve, fogyasztásra nem lesz mód.

Bejárat a Kossuth utca felől lesz megnyitva.

A dokumentációk megtekinthető a város honlapján (https://www.szentes.hu, bal oldalon Építési szabályzat), valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) tehetnek észrevételt.

Az egyeztetésben résztvevők – partnerek köre: Szentes lakosai, Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, egyházak.

Településrendezési tervek és helyi építési szabályzat módosítása:

  1. Nagyhegy, Gilice Antal u. 15. melletti tervezett utca kiszabályozásának módosítása;
  2. Lakótelepeknél a meglévő ú.n. úszótelkes kialakítás esetében a szabályozás pontosítása;
  3. Somogyi Béla utca keleti oldalán a Villogó utca és Béke utca közötti szakaszon a szabályozási előírások módosítása;
  4. Somogyi Béla utcából nyíló 4965/6 hrsz.-ú köz északi oldalán az építménymagasság módosítása;
  5. Leininger Károly utca 1. sz. alatti telek utcai homlokvonalának kiigazítását lehetővé tévő szabályozás;
  6. A Sárgaparton az 19801/2-30 földrészleteken a mezőgazdasági kisüzemi fejlesztés lehetőségét megteremtő módosítás;
  7. Helyi építési szabályzat kiegészítése az állattartás építményeire vonatkozó rendelkezésekkel.

Javaslataikat, észrevételeiket 2019. szeptember 5-ig várjuk, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg. Az észrevételben meg kell jelölni az észrevételt tevő személy vagy szervezet elérhetőségét (név, cím, e-mail cím).

A partnerségi egyeztetés módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Kérjük jelenlétével és véleményével tegye eredményesebbé munkánkat!

Wittek Krisztina

Szentes város főépítésze