Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó lakossági fórumra

Szentes

Tisztelt Partnerünk, tisztelt Szentesi Polgárok!

A következő témákban kérjük szíves javaslataikat, észrevételeiket:

 1. Településképi arculati kézikönyv – TAK
 2. Településkép védelmi rendelet – TKR
 3. Településrendezési eszközök módosítása (előzetes tájékoztatás)

A fenti kérdésekben 2019. július 12-én pénteken 17:00 órakor a Szentes Szecessziós Ház különtermében (Szentes, Petőfi utca 2.) lakossági fórumot tartunk.

A dokumentációk megtekinthető a város honlapján (https://www.szentes.hu, bal oldalon Építési szabályzat és TAK), valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) tehetnek észrevételt.

Az egyeztetésben résztvevők – partnerek köre: Szentes lakosai, Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, egyházak.

Különösen kérjük javaslataikat a településarculati kézikönyvhöz és a településképi rendelethez:

 • Melyik új vagy felújított épületet, kerítést, kertet, parkot, utcarészt, teret tart különösen szépnek, példa értékűnek.
 • Melyik épületet javasolják önkormányzati szinten védetté nyilvánítani, amelyik nem szerepel a településképi arculati kézikönyvben, sem a rendelet tervezet mellékletében.
 • Milyen intézkedést javasol a városkép javítása érdekében?

Kérjük, lehetőség szerint fényképet is hozzanak magukkal vagy küldjék el, ezeket a fórum végén visszakapják.

Településrendezési tervek és helyi építési szabályzat módosítása:

 1. Helyi építési szabályzat kiegészítése az állattartás építményeire vonatkozó rendelkezésekkel;
 2. Nagyhegy, Gilice Antal u. 15. melletti tervezett utca kiszabályozásának módosítása;
 3. Lakótelepeknél a meglévő ú.n. úszótelkes kialakítás esetében a szabályozás pontosítása;
 4. Somogyi Béla utca keleti oldalán a Villogó utca és Béke utca közötti szakaszon a szabályozási előírások módosítása;
 5. Somogyi Béla utcából nyíló 4965/6 hrsz.-ú köz északi oldalán az építménymagasság módosítása;
 6. Külterületen a Tiszához közeli 098/7 és /9 földrészletek, valamint a 037/100 „b” és 037/101 „b” alrészletek területhasználati besorolásának módosítása;
 7. Leininger Károly utca 1. sz. alatti telek utcai homlokvonalának kiigazítását lehetővé tévő szabályozás;
 8. A Sárgaparton az 19801/2-30 földrészleteken a mezőgazdasági kisüzemi fejlesztés lehetőségét megteremtő módosítás.

Javaslataikat, észrevételeiket 2019. július 20-ig várjuk, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg. Az észrevételben meg kell jelölni az észrevételt tevő személy vagy szervezet elérhetőségét (név, cím, e-mail cím).

A partnerségi egyeztetés módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Kérjük jelenlétével és véleményével tegye eredményesebbé munkánkat!

Wittek Krisztina

Szentes város főépítésze