Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó lakossági fórumra

Szentes

Tisztelt Partnerünk, tisztelt Szentesi Polgárok!

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát a Hungerit Zrt. tollüzem létrehozása projekttel kapcsolatban.

A fenti kérdésekben 2019. március 1-én pénteken 17:00 órakor a Művelődési és Ifjúsági Házban (Szentes, Tóth József utca 10-14.) lakossági fórumot tartunk.

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu, bal oldalon Építési szabályzat) vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban, illetve észrevételt tehetnek.

A részvétel módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Észrevételezéssel 2019. március 9-ig élhetnek, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

1.      Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.)

2.      Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet.)

3.      Civil szervezetek, (Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.)

4.      Egyházak, (Valamennyi Szentesen működő egyház.)

Az észrevételben meg kell jelölni az észrevételező elérhetőségét (név, cím, e-mail cím)

 

Wittek Krisztina, Szentes város főépítésze

 

Partneri egyeztető anyag - Hungerit toll üzem --> Fájl mérete: Letöltések száma: 964