Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó lakossági fórumra

Szentes

Tisztelt Partnerünk, tisztelt Szentesi Polgárok!

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzat az alábbiak szerint:

 1. Apponyi téri piac fejlesztéséhez szükséges szabályozás meghatározása
 2. Tiszai strandhoz vezető kerékpárút építéséhez szükséges telek szabályozása
 3. Napelemes kiserőmű tervezett beruházások érdekében a tervezett ipaterületen a 4146-4174 hrsz. földrészletek területén az előírt minimális telekméret csökkentése
 4. Kertvárosban a Köztársaság utca – Drahos István utca – Honvéd utca és a Kurca közötti terület szabályozásának a meglévő beépítéshez igazodó módosítása.

A fenti kérdésekben 2018. április 24-én kedden 16:30 órakor a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban (Szentes, Kosuth tér 1.) lakossági konzultációt tartunk, ahol személyesen is elmondhatják javaslataikat.

A dokumentáció a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu, bal oldalon Építési szabályzat) vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhattak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban, illetve észrevételt tehetnek.

A részvétel módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Észrevételeiket 2018. május 2-ig tehetik meg, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 1. Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.)
 2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet.)
 3. Civil szervezetek, (Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.)
 4. Egyházak, (Valamennyi Szentesen működő egyház.)

Az észrevételben meg kell jelölni:

 • a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
 • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
 • természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét!

Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövőben a partnerekkel a kapcsolatot elsősorban ezen elérhetőségükön tartjuk.

 

Wittek Krisztina, Szentes város főépítésze