Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Szentesi Polgárok!

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát az alábbi területekkel kapcsolatban:

  1. Ipartelepi útra csatlakozó 4130/9 helyrajzi számú ingatlan szabályozásának módosítása a Hungerit Zrt. fejlesztéséhez igazodva
  2. Ipari Park déli zónájában a 4187 helyrajzi számú út és a szomszédos ingatlanok tervezett szabályozásának módosítása
  3. A 8348/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan Honvéd utcai lakóingatlanok mögötti területe szabályozásának módosítása
  4. A 4982 és a 4986 helyrajzi számú ingatlanok azonos övezetbe történő átsorolása tervezett telekösszevonás miatt
  5. Jövendő utcában a Terney Béla Kollégium és a Központi Konyha területén a szabályozás módosítása a kialakult épületekhez igazodva
  6. A Csongrádi úti vízműtelep tömb szabályozásának módosítása
  7. Schweidel József utca, Berekhát út nyomvonalán a szabályozás módosítása az út kialakult állapotához igazítva
  8. Kajánújfaluban a meglévő vízműtelep által használt terület és a környezetében lévő ingatlanok szabályozásának módosítása – Kívül esik a belterületen
  9. Az 1. sz. termálkút tervezett telekalakítása miatti módosítások

A fenti kérdésekben 2024. április 10-én szerdán 16:00 órakor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) lakossági fórumot tartunk.

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu, Önkormányzat/Építési szabályzat) vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban, illetve észrevételt tehetnek.

A részvétel módját a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: Szentes lakosai, Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, intézmények, civil szervezetek, egyházak.

Észrevételeiket legkésőbb 2024. április 19-ig tehetik meg!

Az észrevételben meg kell jelölni az észrevételező elérhetőségét (név, cím, e-mail cím).

Takács Gábor
Szentes város főépítésze