Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

KÖZLEMÉNY a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

Városháza

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. május 18. napjától hatályos előírásai alapján lehetőség nyílik arra, hogy bizonyos hatósági engedélyköteles tevékenységek bejelentés alapján legyenek folytathatók. A Rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:

 • kereskedelmi működési engedély
 • telepengedély
 • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély
 • jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi eljárásokra:

 • anyakönyvi engedélyezés
 • a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásra
 • fakivágási engedélyekre
 • óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre
 • adóigazgatási eljárásra,
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

 • az ügyfélkapu útján,
 • elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
 • e-mail útján megtett bejelentés.

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal a bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@szentes.hu e-mail címet biztosítja.

A hatóság a tevékenység végzését akkor tilthatja meg 8 napon belül, ha

 • a bejelentés nem tartozik a rendelet hatálya alá
 • az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás, vagy a katasztrófák megelőzés, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll
 • a bejelentés tárgya, vagy a bejelentő nem azonosítható,
 • a bejelentés nagy mértékben hiányos
 • a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Amennyiben a hatóság 8 napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha másik szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul. Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást könnyíti meg, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket tartalmazza, kivéve, ha a dokumentumok beszerzése a veszélyhelyzet folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet róna. 

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni, így nemcsak kevesebb adminisztrációs terhet ró az ügyfelekre, de az eljárás díját, illetve illetékét is felére csökkentette, amennyiben nem szükséges az engedélyezési eljárás.

Dr. Sztantics Csaba s.k.

jegyző