Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kapcsolódjon be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezési folyamatába

Szentes
Szentes

A Szentesi Helyi Közösség felhívása

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására hirdetett regisztrációs felhívás alapján a városi civil-, vállalkozói- és közszféra szereplőiből megalakult 11 tagú Szentesi Helyi Közösség.

A Szentes Város Önkormányzata által képviselt Szentesi Helyi Közösség elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhet fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.

A tájékoztató fórumok helyszínei és időpontjai:

2016. június 10. (péntek) 14.00 Városháza Kistanácskozó terem

2016. június 13. (hétfő) 15.30 Városháza Kistanácskozó terem

2016. június 15. (szerda) 15.30 Városháza Kistanácskozó terem

A megalakított HACS első feladata a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című (TOP-7.1.1-16 kódszámú) felhívás alapján az integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi fejlesztési stratégia (HKFS) elkészítése, mely a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembevételével, a helyi környezet innovatív jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és együttműködés keretében kerül megalkotásra.

A pályázati felhívás alapján a Szentesi Helyi Közösség helyi fejlesztési stratégiáját 2016. június 30-ig kell elkészítenie és benyújtania, mellyel 800 millió forint támogatást igényelhet a város. A támogatást a stratégiában meghatározott városi kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztésére, kínálatuk bővítésére, valamint az azokat kiegészítő közösségszervezési-, és fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységek megvalósítására lehet igénybe venniük a helyi szereplőknek.

A HKFS elkészítéséhez a helyi szükségletek és fejlesztési lehetőségek feltárása, összegyűjtése megkezdődött.

A tervezési folyamat nyitott, a város lakosságának és szervezeteinek a véleményére számítunk!

 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezési folyamatában a helyi javaslatok, szükségletek megismerése érdekében tájékoztató és egyeztető fórumokat szervezünk a civil, vállalkozói, és közszféra szereplőinek, mellyel lehetőséget kívánunk biztosítania a véleményük, szükségleteik ismertetésére.

A tájékoztató fórumok helyszínei és időpontjai:

2016. június 10. (péntek) 14.00 Városháza Kistanácskozó terem

2016. június 13. (hétfő) 15.30 Városháza Kistanácskozó terem

2016. június 15. (szerda) 15.30 Városháza Kistanácskozó terem

A fentieken túl Szentesi Helyi Közösség HKFS tervezés valós igényekhez való igazítása érdekében lehetőséget biztosít, hogy a helyi szereplők tájékoztassák a tervezői csoportot az fejlesztési elképzeléseikről.

A HKFS prioritásainak kialakításakor fontos, hogy valós célokat határozzunk meg a város számára ezért minél nagyobb számban várjuk a projektötleteket szentesi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező civil, vállalkozói, és közszféra szereplőktől, illetve a lakosságtól.

A projektötletekkel megcélozható tématerületeket a csatolt mellékletben tekinthetik meg!

A projektötleteket legkésőbb 2016. június 16-ig várjuk a clld@szentes.hu e-mail címre az itt letölthető projektgyűjtő adatalap kitöltésével!

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében tervezhető téma területek, intézkedés csoportok --> Fájl mérete: Letöltések száma: 727
PROJEKTGYŰJTŐ ADATLAP --> Fájl mérete: Letöltések száma: 436

Verzió: 2016. 06. 09.