Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jogi ügyintézői pályázat

Szentes
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet jogi ügyintéző munkakör betöltésére

 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidővel

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, Szentes, Kossuth tér 6.

 Ellátandó feladatok: A Közös Önkormányzati Hivatal jogi ügyeinek intézése, kereskedelmi, ipari igazgatási feladatok, birtokvédelmi ügyek, közterület-felügyelet irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadóak. 

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • állam- és jogtudományi egyetemen szerzett jogász végzettség,
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

 

Az elbírálásnál előnyt jelent:

  • jogi, vagy közigazgatási szakvizsga,
  • közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.számú melléklet szerinti tartalommal)

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a közszolgálati tisztviselőkről szóló (Kttv.) 2011. évi CXCIX. törvény 42.§. (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazol,

– a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, ismeretet igazoló okiratok másolata,

– előzetes nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-86.§-aiban foglalt  összeférhetetlenségi ok,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Ferencné nyújt a 63/510-309-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 07.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

www.szentes.hu                            2017. június 08.

– Szentesi Élet városi hetilap        2017. június 09.

– Szuperinfo                                     2017. június 08.

www.kozigallas.gov.hu                2017. június 10.

 

Jogi ügyintézői pályázat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 420