Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának partnerségi egyeztetése

ITS
ITS

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 174/2015. (IX.25.) határozatával állapította meg Szentes Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A tervdokumentum a Belügyminisztérium támogatásával 2015. év első felében került kidolgozásra.

Az ITS készítésének célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel elősegítse a következő 7-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét, így a fejlesztések összehangoltan történjenek.

Tekintettel arra, hogy a városnak az ITS mentén lesz lehetősége több uniós finanszírozású támogatási kérelem benyújtására, a tervdokumentum megléte feltétele egyes EU források lehívásának ebben az időszakban.

A fentiek alapján a Szentes Város Önkormányzata által benyújtani tervezett támogatási kérelmek tartalma miatt az ITS-ben néhány helyen pontosításra, átstrukturálásra van szükség, ami értelemszerűen az ITS módosítását igényli.

Ezért Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 2016. február 25-i döntése alapján az ITS-t módosítja és egyben a módosítási javaslatokat partnerségi egyeztetésre bocsátotta.

A partnerségi egyeztetésben való részvétel módját országos jogszabály, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2014. (II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

  1. Szentes lakosai,
  1. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek,
  2. Civil és érdekképviseleti szervezetek,
  3. Egyházak

Arra kérjük Önöket, vegyenek részt Szentes Város fejlesztési stratégiájának kialakításában!

A jelenleg hatályos ITS megtekinthető a Szentes Város honlapján (www.szentes.hu) a bal oldali menüsor IVS feliratú logójára kattintva, illetve közvetlenül a https://www.szentes.hu/?page_id=1934 linken.

Az ITS tervezett módosításait részletesen az ugyanitt közzétett módosítási lista tartalmazza, mely alapján a tervezett változások összevethetőek a jelenleg hatályos dokumentummal.

A partnerek az its@szentes.hu e-mail címen keresztül, vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) is megküldhetik véleményeiket, javaslataikat a fenti dokumentumokkal kapcsolatban.

A hivatkozott Kormányrendelet 21 napon belüli véleményezési időtartamot ír elő a dokumentumok véleményezésére a rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott résztvevők számára.

 

A fentiek alapján kérjük, hogy az ITS tervezetével kapcsolatos véleményüket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 21 napon belül szíveskedjenek megküldeni.

 

 

Wittek Krisztina

Szentes Város Főépítésze