Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

In memoriam dr. Imre Ernő

dr. Imre Ernő
dr. Imre Ernő

Ma reggel jött a döbbenetes hír, hogy csendesen elment közülünk dr. Imre Ernő nyugalmazott református esperes, Szentes Város Díszpolgára. Úgy ment el, ahogy évtizedeken keresztül közöttünk él: csendesen, de érezhető űrt hagyva maga után.

Sokan érezzük úgy, hogy tősgyökeres szentesi volt. Pedig nem itt született, az a család sem itt élt, amelyben felnőtt, s pályáját sem ebben a városban kezdte el.

A háború vérzivataros évei után hívták meg a Nagytemplomi Református Közösség hívei lelkészüknek, s több mint fél évszázadon át szolgálta hittel, szeretettel és bölcsességgel ezt a közösséget.

Úgy lett szentesivé – feleségével Irénke nénivel együtt -, hogy minden nap a szó nemes értelmében tanított, mosolyával erőt adott, bölcsességével segített, s nevetésével megsokszorozta mindnyájunk örömét.

A szó legnemesebb értelmében volt lelkész, aki hittel szolgálta teremtőjét, és a templom falain kívül is sugározta a bölcs szeretetet. Ha kellett, a napi életben adott új ismereteket, ha kellett vigasztalt, ha kellett támaszt nyújtott. Emberként és lelkészként az egyetemesség, a Jézusi szeretet, a keresztény közösségek összefogása, az ember megbecsülése volt az alapelve.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Vági László katolikus lelki testvérével egyetemlegesen adományozta számukra a díszpolgári címet, melyet legnagyobb elismerésnek tekintett. Korelnökként és lelki összefogóként is szervezte és irányította a díszpolgárok közösségét, szolgálva a város fejlődését, s keresve az új és új utakat.

Sokunknak hiányozni fog vigasztaló és erőt adó szava, hajlott korára is egyenes szálfatermete, s bölcs útmutatása.

Lelke most visszatért teremtőjéhez, de úgy gondolom, hogy az a szerető bölcsesség, amelyet valamennyiünkben elültetett, abban itt marad közöttünk.

Élő személyével ugyan kevesebbek leszünk, de az általa adott lelki erő még sokáig fog táplálni valamennyiünket.

Tested választott városodban pihen meg. Kívánom, hogy legyen nyugalmad békés abban a földben, melynek fejlődéséért oly sokat tettél.

Isten veled Ernő bácsi!

Szirbik Imre polgármester