Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Iható-e a szentesi csapvíz …

Iható-e a szentesi csapvíz ...
Iható-e a szentesi csapvíz ...

Arzénos vagy nem arzénos?

A szentesi víz minősége megfelel a magyar szabványnak, így nem kell kétségbe esnie senkinek – nyilatkozta Szirbik Imre polgármester.   2009-től az év elejéig 20 µg/l volt a megengedett határérték az EU-ban és ennek a határértéknek is megfelel a szentesi víz.

A víz minősége nem változott a településen, azonban az Európai Unió területén a víz arzén tartalmára vonatkozóan 10,0 µg/l lett a megengedett határérték.

A szentesi víz arzéntartalma ennél a határértéknél magasabb pár tizeddel.


A település a KEOP keretében részt vesz ivóvízminőség – javító projektben, aminek eredményeként legkésőbb 2015 nyarán a víz teljes mértékben meg fog felelni az EU elvárásainak. A kötelezettség beállta és a beruházás elkészülte közötti időben, az önkormányzat nyilatkozata alapján a Honvédelmi Minisztérium biztosítja lajtoskocsival és/vagy konténerizált víztisztító berendezéssel a határérték alatti arzén tartalmú egészséges ivóvizet.

Hol juthat hozzá a vízhez?

Mint ahogy azt írtuk a Vásárhelyi úton a volt Halászcsárdával szembeni üres telken található reggel 8 órától 15 óráig a lajtoskocsi.

Iható-e a szentesi csapvíz ...
Iható-e a szentesi csapvíz ...

Csatordai Lajostól a HUNOR COOP Zrt. kereskedelmi igazgatójától megtudtuk, hogy a cég is közreműködik a honvédség intézkedési körébe tartozó boltjaival, azaz ott is megtalálják a zacskózott tiszta vizet.

A lajtoskocsis/zacskózott vízről az alábbiakat kell tudni:

Az Európai Közösség emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló irányelvben meghatározott kötelezettségének Magyarország számos projekt megvalósításával szándékozik eleget tenni. A Magyar Honvédség a rendelkezésre álló katonai képességeivel hozzájárul ehhez az erőfeszítéshez. Ezzel kapcsolatban az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmüket:

  • 2013. január 01-től településükön rendszeresen megjelennek a Magyar Honvédség feladatba bevont katonái, és technikai eszközei.
  • A Magyar Honvédség által szállított víz csak a lakosság ivóvízellátását biztosítja, egyéb célra nem javasoljuk felhasználni;
  • A technikai eszközeink és az általunk szállított ivóvíz minősége megfelel az előírásoknak, melyet az ÁNTSZ szakemberei rendszeresen ellenőriznek;
  • Javasoljuk, hogy az ivóvíz elszállítására és tárolására élelmiszertárolási célra gyártott, tiszta eszközöket használjanak;
  • A vízszállító utánfutóval szállított ivóvizet hűvös helyen maximum 48 óráig javasoljuk tárolni;
  • A zacskózott ivóvizet hűvös helyen maximum a zacskón feltüntetett időpontig javasoljuk tárolni;
  • Javasoljuk, hogy a csecsemők és kisgyerekek az ivóvizet csak forralás után fogyasszák.

Kérjük Önöket, hogy a feladat végrehajtásában támogassák a Magyar Honvédséget!