Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gyümölcsös ültetvények összeírása

Összeírás 2012
Összeírás 2012

A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény előírásai szerint 2012. június 1. és november 30. között az alma, körte, kajszi és őszibarack ültetvények statisztikai célú felmérése zajlik a településen.

A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott összeírók felkeresik a helység közigazgatási területén található azon ültetvényeket, amelyeket előzetesen az adatgyűjtésre kijelöltek. A szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdőívet, amely az ültetvény jellemzőit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez szükséges információk megadásával, továbbá felkérésükre biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak.

A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók célja elsősorban az ültetvények felkeresése, ugyanakkor az adatfelvétel megvalósulásához a használókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerülhet.

Az agrárgazdaság megalapozott irányításához, ezen belül az értékesítés és az export tervezéséhez, a fejlesztési koncepciók kidolgozásához, valamint a közösségi támogatások elnyeréséhez alapvető követelmény, hogy pontos ismeretekkel rendelkezzünk – többek között – a Magyarországon termesztett egyes gyümölcsfajok termelésének jellemzőiről.

Magyarország uniós tagországként először a 2007. évi felméréssel tett eleget az ötévenkénti összeírási kötelezettségének, mely szerint a kötelezően vizsgálandó négy gyümölcsfaj (alma, körte, őszibarack és kajszi) által elfoglalt területek összeírását kellett végrehajtani.

A Központi Statisztikai Hivatal a 2006. évi XLVIII. törvény alapján 2012-ben ismét gyümölcsösültetvény-összeírást hajt végre, amely ugyanarra a négy gyümölcsfajra terjed ki. Az adatfelvételben e gyümölcsfajok egyes kijelölt ültetvényei kerülnek megfigyelésre az összeírók által végzett helyszíni adatfelvétel útján.

Az összeírás előkészítése és lebonyolítása, az adatgyűjtés végrehajtása, az adatok feldolgozása és az összesített eredmények nyilvánosságra hozása, illetve az Európai Unió felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a törvényi előírások alapján a KSH feladata.

A helyszíni felmérés alapján a kérdőívek kitöltését és az ehhez kapcsolódó összeírói feladatokat a KSH megbízása alapján dolgozó, igazolvánnyal ellátott mezőgazdasági végzettségű szakmai összeírók végzik. Az adatfelvétel ellenőrzésével járó, valamint a szervezési, koordinációs és adminisztrációs feladatokat a KSH területi szervezeti egységei látják el. Az összeírók összesen 993 településen június végétől kezdődően legkésőbb november végéig végzik az ültetvények felkeresését, ennek során 8700 kérdőívet töltenek ki.

A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók célja elsősorban az ültetvények felkeresése. Ugyan¬akkor az adatfelvétel megvalósulásához a használókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerülhet, valamint az összeírók az adatgyűjtés elősegítésére segítséget kérhetnek a települési önkormányzatok illetékeseitől is. Emellett szükséges, hogy az összeíró kérésére az érintettek biztosítsák a kijelölt gyümölcsös területekre való bejutást.