Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Integrált Településfejlesztési Stratégia
Integrált Településfejlesztési Stratégia

Középtávú városfejlesztés

Mivel az Integrált Településfejlesztési Stratégia dokumentum meghatározza a város fejlesztéseit a 2020-ig terjedő években, nagyon fontos, hogy minél több szempont érvényesülhessen, minél szélesebb kör részvétele mellett. A már elkészült anyagok megtekinthetők lesznek a város honlapján.

Meghatározó városfejlesztési dokumentum, Szentes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája készül a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. és a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. gondozásával. 2014. decemberében a Képviselő-testülete 188/2014. (XII.12.) határozatával döntött arról, hogy a Belügyminisztérium támogatásával 2015. év első felében kerüljön kidolgozásra Szentes Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS).  A tervezés a város teljes közigazgatási területére kiterjed. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a város középtávú fejlesztési irányait, céljait és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg. Az ITS készítésének célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel elősegítse a következő 7-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét, így a fejlesztések összehangoltan történjenek.

A részvétel módját országos jogszabály, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2014. (II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

  1. Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.)
  2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet.)
  3. Civil szervezetek, (Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.)
  4. Egyházak, (Valamennyi Szentesen működő egyház.)

Ezek alapján, mint az egyeztetési eljárásban érintett partner a fenti tervezésre vonatkozóan a „partnerségi egyeztetés szabályai” szerint lehetősége van javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani, ehhez szükséges a véleményezési eljárásba bejelentkezni!

A partnerek az its@szentes.hu e-mail címen keresztül, vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban.

A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát /ITS/,

  • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
  • természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét!

Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövőben a partnerekkel a kapcsolatot elsősorban ezen elérhetőségükön tartjuk.

A fentieket tartalmazó írásos nyilatkozatukat e-mailben vagy levélben szíveskedjenek 2015. május 8-ig megküldeni!

Várjuk jelentkezésüket a közös munkára!

[contact-form 20 “ITS”]