Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Felhívás partnerségi egyeztetésre és lakossági fórumra

 

Tisztelt Partnerünk, tisztelt Szentesi Polgárok!

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzat az alábbiak szerint:

 • Tóth József utca 5. – építménymagasság szabályozása
 • Vásárhelyi út külterületi szakaszán 01359/19 – állattartó telep létesítése ügyében
 • Hungerit fejlesztési területéhez déli irányból vezető út kiszabályozása
 • Hungerit fejlesztési területén a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása
 • Temető területén a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat pontosítása
 • MÁV sportterületen a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása
 • Somogyi-Budai Nagy Antal utca kereszteződésénél lévő ingatlan esetében helyi építési szabályzat módosítása
 • Gyógyhely területének kijelölése
 • Szintterületi mutató pontos meghatározása a helyi építési szabályzatban
 • Napelem elhelyezésének meghatározása a helyi építési szabályzatban
 • Elektromos vezetékek földkábelként, illetve légkábelként való vezetésének szabályozása

A fenti kérdésekben a város partnerségi szabályzata szerint 2017. augusztus 7-én 16 órakor a Városháza (Szentes Kossuth tér 6.) Kistanácskozó termében lakossági konzultációt tartunk, ahol személyesen is elmondhatják javaslataikat

A jelen felhívás térképi melléklettel megtalálható a város honlapján. A partnerek a város honlapján keresztül, vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhattak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban.

A részvétel módját a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2014. (II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg.

Előzetes észrevételeiket 2017. augusztus 7-ig tehetik meg, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 1. Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.)
 2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet.)
 3. Civil szervezetek, (Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.)
 4. Egyházak, (Valamennyi Szentesen működő egyház.)

A nyilatkozatban meg kell jelölni

 • a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
 • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
 • természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét!

Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövőben a partnerekkel a kapcsolatot elsősorban ezen elérhetőségükön tartjuk.

Wittek Krisztina

Szentes főépítésze