Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Szentes Város helyi építési szabályzata és szabályozási terveTelepülésrendezési eszközök módosítása

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzat az alábbi területekre vonatkozóan:

 • Arany J. u. csomópont szabályozása
 • Kertváros Kodály Zoltán u. környezete
 • Somogyi utca – Új utca kereszteződésénél lévő ingatlan
 • Tiszai szabad strand és környezete
 • Ipari Park Déli Zóna, HK-Ceram telephelye és az iparvágány környezete
 • Hulladéktelep melletti terület
 • 03/11 hrsz. telek övezetmódosítása
 • Kossuth tér és az attól északra található tömb
 • Ilona-parti út menti csomópont
 • Helyi Építési Szabályzat módosítása a Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület – Gksz-M és mezőgazdasági területekre vonatkozóan

Az előzetes véleménykérő dokumentáció megtekinthető volt a város honlapján. A partnerek a város honlapján keresztül, vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhattak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban.

Az egyeztetési tervdokumentáció megtekinthető a város honlapján a „Szentes város építési szabályzata Egyeztetési anyagok” alatt https://www.szentes.hu/?page_id=1998, a https://www.szentes.hu/wp-content/uploads/2016/08/mod.pdf  linken, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda titkárságán ügyfélfogadási időben.

A részvétel módját országos jogszabály, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2014. (II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg.

Jelen egyeztetési dokumentációval kapcsolatos véleményüket 2016. december 13-ig tehetik meg észrevételeiket.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 1. Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.)
 2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet.)
 3. Civil szervezetek, (Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.)
 4. Egyházak, (Valamennyi Szentesen működő egyház.)

A nyilatkozatban meg kell jelölni

 • a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
 • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
 • természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét!

Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövőben a partnerekkel a kapcsolatot elsősorban ezen elérhetőségükön tartjuk.

A fentieket tartalmazó írásos nyilatkozatukat e-mailben vagy levélben szíveskedjenek 2016. december 13-ig megküldeni, de lehetőség szerint minél korábban tegyék ezt meg!