Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Módosítások helyszínei
Módosítások helyszínei

Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása

Tisztelt Partnerünk!

Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzat az alábbi területekre vonatkozóan:

 1. Arany J. u. csomópont szabályozása
 2. Kertváros Kodály Zoltán u. környezete
 3. Somogyi utca – Új utca kereszteződésénél lévő ingatlan
 4. Tiszai szabad strand és környezete
 5. Ipari Park Déli Zóna, HK-Ceram telephelye és az iparvágány környezete
 6. Hulladéktelep melletti terület
 7. 03/11 hrsz. telek övezetmódosítása
 8. Kossuth tér és az attól északra található tömb
 9. Ipari Park észak-nyugati részén meglévő út szabályozásának módosítása
 10. Ilona-parti út menti csomópont
 11. Helyi Építési Szabályzat módosítása a Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület – Gksz-M és mezőgazdasági területekre vonatkozóan

Az előzetes véleménykérő dokumentáció megtekinthető a város honlapján www.szentes.hu. a szentes város építési szabályzata cím alatt (bal oldal), valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda titkárságán ügyfélfogadási időben.

A részvétel módját országos jogszabály, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2014. (II.28.) határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 1. Szentes lakosai, (Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.)
 2. Szentesen működő gazdálkodó szervezetek, (Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet.)
 3. Civil szervezetek, (Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.)
 4. Egyházak, (Valamennyi Szentesen működő egyház.)

Ezek alapján, mint az egyeztetési eljárásban érintett partner a fenti tervezésre vonatkozóan a „partnerségi egyeztetés szabályai” szerint lehetősége van javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani, ehhez szükséges a véleményezési eljárásba bejelentkezni!

A partnerek a város honlapján keresztül, vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban.

A nyilatkozatban meg kell jelölni

 • a véleményezési eljárás tárgyát /melyik módosítás/,
 • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
 • természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét!

Az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel a jövőben a partnerekkel a kapcsolatot elsősorban ezen elérhetőségükön tartjuk.

A fentieket tartalmazó írásos nyilatkozatukat e-mailben vagy levélben szíveskedjenek 2016. szeptember 8-ig megküldeni, de kérem, hogy minél korábban tegyék ezt meg!

 

Szentes, 2016. augusztus 16.

 

Wittek Krisztina

Szentes Város főépítésze

Szentes Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása --> Fájl mérete: Letöltések száma: 732