Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Elismerésre várnak javaslatokat

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, kérem a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, kollektívákra, akiket, amelyeket méltónak tartanak arra, hogy részükre 2023 évben odaítélésre kerüljön.a Szentes Város Díszpolgára cím, illetve a Szentes Városért Emlékérem.

A Szentes Város Díszpolgára cím, valamint a Szentes Városért Emlékérem díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet a Szentes Város Díszpolgára cím és a Szentes Városért Emlékérem adományozásáról a következő rendelkezéseket tartalmazza:

A 2.§ (1) bekezdés szerint „A Szentes Város Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”

A 4. § értelmében „Szentes Városért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, gazdasági szervezeteknek, vagy intézményeknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési, kulturális-művészeti, sport és gazdasági élet bármely területén, ágazatában kiemelkedő munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”

A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat augusztus 31-ig kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájába, Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.