Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dózsa-ház Közösségi Tér átadása

Közösségi Tér
Közösségi Tér

2011. január 10.-én Szirbik Imre Szentes város polgármestere ünnepélyesen átadta a Dózsa-ház Közösségi Teret, a működtető Családsegítő Központ vezetőjének. A Délalföldi Regionális Operatív Programokat Irányító Hatóság által támogatásra érdemesnek ítélt projekt a „Közösségi tér kialakítása Szentesen, egy városközponti, funkcióját vesztett épület megfelelő átalakításával és széleskörű civil összefogással” címet viselte.

Az ünnepélyes megnyitót követően tájékoztatók hangzottak el a működtetést megalapozó felmérésekről és a tér nyújtotta lehetőségekről. Ezek bemutatták az ifjúság szentesi helyzetképét és a civilek újabb lehetőségeit, valamint az egészségkárosító szokások és a kábítószer-probléma szentesi fiatalok körében meglévő helyzetét.

A 17 éve működő Szentesi Családsegítő Központ a helyi igényekhez alkalmazkodva folyamatosan alakította ki szolgáltatási rendszerét. A család-, gyermek-, és ifjúságvédelemmel foglalkozó intézmény, az általa eddig is működtetett „Pepita Macska” alkohol- és drogmentes éjszakai klub tapasztalataira építve, új közösségi tér létrehozását igényelte.

Szentes Város Önkormányzata a 2008-ban kiírt DAOP 4.1.3./B jelű pályázaton 50 millió forint támogatást nyert, ahhoz 5,6 millió Ft összegű önerőt biztosított.
A város e nehézségekkel teli munkát nem egy kieső, távoli helyen kívánta megoldani. Egy a fiatalok által is kedvelhető, frekventált és jó fekvésű területet ajánlott fel a Széchenyi ligettel szomszédos kőhíd melletti Kurca parton. A közismert nevén Dózsa-ház, egy funkcióját vesztett épületszárnyának átalakítását kínálta fel a Családsegítő Központnak.

Akadálymentesített, jó beosztású belső és külső tér jött létre. 240 négyzetméter belső résszel, 70 négyzetméteres emeleti terasszal és nagykiterjedésű parkkal, vízparti sétánnyal, valamint mólóval. Az épületben működik az Ifjúsági Tanácsadó Iroda is, életvezetési tanácsadással, Információs Pont működtetéssel. A legfontosabb cél továbbra is a fiatalok egyéni kezdeményezéseinek felkarolása, a spontán közösségi élet helyszínének biztosítása. Ezeken túlmenően koordinált programok és csoportfoglalkozások is szerveződnek.

Az Ifjúsági Tanácsadó Iroda folyamatosan figyeli az igényeket. Segít a pályázatok megtalálásában, megírásában és megvalósításában is. Az indulást megelőzően mintegy 1500 fiatal véleményét kérték ki írásban. A kérdőívek feldolgozása megtörtént és kellő alapot nyújt a munka folytatására és fejlesztésére.
Figyelemre méltó, sőt meglepő, az a magas szintű együttműködési készség, amit a városban élő-tanuló fiatalok mutatnak. Ez igazolja azt is, hogy számos probléma van, amit a fiatalok is érzékelnek, de bizonyítja azt is, hogy jó kezekben van Szentesen az ifjúságvédelem: kiváló szakmai programok segítik a munkát, végső soron a családok és a fiatalok életét. Különösen említésre méltó, hogy a működtetés előkészületeit széleskörű civil együttműködés jellemezte, amelybe nyolc civil szervezet kapcsolódott be.

A megvalósult projekt nemcsak egy épület megépítését segítette elő, hanem új programok megszületését és újszerű szolgáltatások létrejöttét is eredményezte.