Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Népszavazás

Népszavazás

Tájékoztató a Népszavazásról!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: ,,Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő  felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján szentesi lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) 16 óráig lehet kémi a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen Szentesen a Helyi Választási Irodán, Szentes, Kossuth tér 6. szám alatt az 1. emelet 206. és 207. irodákban.

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig Szentesen a Helyi Választási Irodához, ? szavazás napján 15 .00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz.

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova á mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a www.szentes.hu  oldalon.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Szentesi Helyi Választási Irodához (cím: Szentes, Kossuth tér 6. szám 1. emelet 206. és 207. irodák) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját( régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:

 • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi
 • könyvecske formátumú személyi)
 • magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
 • magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
 • magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

 • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

A lakcím igazolására alkalmas:

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

Szentes város szavazóköreinek címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás következett be:

 • A 10-es számú szavazókör helye (Szentes, Szarvasi út 14. sz. lnkubátorházból) áthelyezésre került Szentes, Bajcsy Zs. u. 19. szám alatt levö – Luki falatozó – ingatlanba.
 • A 12-es szám ú szavazókör helye (Szentes, Nádudvary u. l. sz. Üzlethelyiség) áthelyezésre került a Szentes, Nádudvary u. 21. szám alatt Ievö ingatlanba
 • A 34-es számú szavazókör helye (Szentes, Lapistó 33. sz. Alma Kft,) áthelyezésre került a Szentes, Lapistó 28. szám alatt levö– Szentesi Primör Szövetkezet – ingatlanba.

A szavazókörökre vonatkozó információk (szavazás helye, szavazókörökböz tartozó utcák listája) megtalálhatók az alábbi címen:

http://www.valasztas.hu/dyn/onepsz201610/vertaj/hu/M06/T053/v22.html

Tájékoztató a Népszavazásról!

Verzió: 2016. 09. 19.
Fájl mérete: Letöltések száma: 545