Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2008. évi közbeszerzési terv

2008. évi közbeszerzési terv

A Közbeszerzési Bizottság 9/2008. (IV.11.) Köz.Biz. számú határozatával jóváhagyott Szentes Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2008. évi közbeszerzési terve

S.sz. Értékhatár alatti eljárások 2008. évi terv ezer Ft (bruttó) a beszerzés nettó értéke eFt  megjegyzés
45 Belterületi úthálózat fejlesztéshez fedvénytervek 4 000 4 167 egybeszámítva 45,76,77
46 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése 2 500    
47 Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv 1 200    
48 Kurcai kerékpároshíd tervezése 420 2 353 egybeszámítva 48,49,50
49 Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. u-tól az Attila utcáig 1 179 2 353 egybeszámítva 48,49,50
50 Ipartelepi úti kerékpárút tervezése a Legrandtól a 45. sz. útig 1 225 2 353 egybeszámítva 48,49,50
51 Uszoda termálkút fúrás tervezése  2 340    
52 Közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok)  14 376 11 980  
53 Közvilágítás fejlesztése – műszaki ellenőri feladok  252 210  
55 Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) 3 000 2 500  
58 Kisajátítások (Szegvári úti körforgalom kialakítása, Frei-tanya elköltöztetése)

TÖBB INGATLANRA VONATKOZIK, NEM EGYBESZÁMÍTANDÓ

20 000 16 667  
62 Pályázatok kezelési költségek, egyéb díjak 2 000    
64 Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %)  2 177 1 814  
68 Szennyvíztelep bővítése(pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) (50 % támogatott) 

TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA

20 000 16 667  
70 SPA Strandfejlesztés (50 % támogatott)

TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA

30 000 25 000  
76 Ipartelepi kerékpárút építése  500   egybeszámítva 45,76,77
77 Attila utcai kerékpárút építése (Apponyi tér és Ipartelepi úti körforgalom között)  500 0 egybeszámítva 45,76,77
82 Óvodai játszóeszközök éves felülvizsgálata, közvetlen balesetveszély elhárítása  1 500 1 250  
83 Úszóműves levegőztető berendezések telepítése a Kurcára (1. ütem: 2 db a Liget sornál) 10 000 8 333  
84 Nemzeti és EU-s támogatásbanrészesülő új erdőtelepítése aszálykár miatti pótlása (vis major) 1 468 2 890 egybeszámítva 84,85
85 Honvédségi gyakorlótér és kertvárosi lakóövezet közötti védőerdő telepítése 2 000 2 890 egybeszámítva 84,85
86 Automata öntözőberendezés kiépítése a Csongrádi úti körforgalomban (az elkerülő útnál)  6 600 5 500  
87 Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő verseny  200 167  
88 Zöldterületfejlesztés  5 000 4 167  
89 Kurca vízminőségjavítása bioremediációs eljárással  4 504 3 753  
90 Kurca vízfrissítés  5 000 4 167  
91 Közintézményi parkolóépítési program I. ütem (óvodák, iskolák, orvosi rendelők, stb.)  3 000 2 500  
93 Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás műszaki ellenőrzése

TERVEZŐI MŰSZAKI ELLENŐRZÉS KÖLTSÉGE

5 744 4 787  
94 Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás engedélyes eljárási díj, közbeszerzési eljárás díja 1 500 1 250  
95 Hajléktalan Szálló épület D-K-i sarok szerkezeti megerősítése 2 000 1 667  
96 Kossuth u. 8. pincefűtés leválasztása 1 500 1 250  
97 Uszoda, Kőházak, teniszpálya fejlesztési költségek

TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA

10 000 8 333  
98 Belvízvédelmi terv készítése 500 417  
99 Nagyvölgy csatorna csapadékvíz vésztározó tervezése 500 417  
100 Alsóréti összekötő út terve (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) 1 200 1 000  
101 Előre nem tervezhető tervezési feladatok

TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA

10 000 8 333  
  Értékhatár alatti tételek összesen: 177 885 149 134  
         
S.sz. Nemzeti értékhatár alatti, hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárások 2008. évi terv ezer Ft a beszerzés nettó értéke eFt  megjegyzés
44 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve 15 000 12 500  
74 Városközpont felújítása (Kossuth utca felújítással, pályázat előkészítési költségek) (80 % támogatás) TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA 50 000 41 667  
75 2 iskola (Klauzál G., Koszta J.) és 2 óvoda (Klauzá u., Rákóczi u.) intézmények kiviteli tervek, közbeszerzési eljárási költségek (kb. 90 %) TÖBB TÉTEL EGYBESZÁMÍTVA 20 000 16 667  
75/A Irodaszerek beszerzése (A nagy teljesítményű fénymásolók használatára folyamatos szerződésekkel rendelkezünk nettó 3.600 ezer Ft+Áfa összegben) 10 200 4 900 (egybeszámítva Polg.Hiv+Uszoda+Üdülő)
  Nemz.értékhatár alatti hirdetmény nélküli  tételek összesen: 95 200 75 733  
         
S.sz. Nemzeti értékhatár alatti, egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárások 2008. évi terv ezer Ft a beszerzés nettó értéke eFt  megjegyzés
73 Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése (85 % támogatás) 100 000 83 333  
81 Kunszentmártoni úti kerékpárút építése (100 % támogatás) 83 500 69 583  
  Nemz.értékhatár alatti hirdetményes tételek összesen: 183 500 152 917  
         
         
         
S.sz. Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások  2008. évi terv ezer Ft a beszerzés nettó értéke eFt megjegyzés
65 Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (kb. 70 %) 400 000 333 333 egybeszámítva 65,66,67
66 Nagyhegyszéli út felújítása (85 % támogatás) 77 648 64 707 egybeszámítva 65,66,67
67 Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása (85 % támogatás) 125 000 104 167 egybeszámítva 65,66,67
69 Hulladékudvar kialakítása (70 % támogatás) 220 000 183 333  
71 Aktív turizmus (feladatonként 50-80 % támogatás) 120 000    
72 Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (50 % támogatás) 100 000 83 333  
78 Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) (90 % támogatás) 220 000 183 333  
92 Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra (kivitelezés, műszaki ellenőrzés, engedélyes eljárási díj – nettó költség) 300 000 300 000 Az intézmény nevében bonyolított beszerzés
63 Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %)  pályázaton belüli beszerzés 6 334 25.000  KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS
63/A Parkerdő, 100+50 fős Idősek Otthona 1. eszközbeszerzés 57 000 47 500  
  Nemzeti értékhatárt eléő tételek összesen: 1 625 982 1 299 707  
         
S.sz. Közössségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások  2007. évi terv ezer Ft a beszerzés nettó értéke eFt megjegyzés
         
  Mindösszesen beszerzés: 2 082 567 1 677 491