Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Az új bölcsődei szárny alapkőletétele

Az új bölcsődei szárny alapkőletétele
Az új bölcsődei szárny alapkőletétele

Az önkormányzatok kiemelt tevékenységi körébe tartozik a szociálpolitika, melyhez elengedhetetlen a megfelelő szakellátást biztosító intézményhálózat és a magas-színvonalú támogató rendszer működtetése. A lakosok szociális biztonságának érdekében újabb lépést tett a szentesi önkormányzat azzal, hogy a szociális kölcsön, a közmunkaprogram és a közfoglalkoztatás mellett az intézményfejlesztésekre is hangsúlyt fektet. Az elmúlt években már Szentes bölcsődéje szűknek bizonyult, s a meglévő részek is felújításra szorultak.

A Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése“ című pályázati kiírás adott lehetőséget a bölcsőde kapacitásának bővítésére.

A bölcsődei férőhelyek fejlesztésével cél a kisgyermekes anyák munkába állásának elősegítése.
A pályázat keretében négy új foglalkoztató épül meg, ezzel az intézmény jelenlegi kapacitása 70 férőhelyről 100-ra emelkedik, mert a bölcsőde jelenleg nem tudja kielégíteni a város területén felmerült igényeket.

Az új bölcsődei szárny alapkőletétele
Az új bölcsődei szárny alapkőletétele

A 2008. évben a bölcsőde kihasználtsága 125 % volt. 2009. év márciusában 88 fő, áprilisban 98 fő kisgyermek járt a bölcsődébe, tehát a bölcsőde iránti igények száma jelentősen emelkedett.
A projekt célja új épületszárny építése, mely a bölcsőde melletti üres ingatlanon épül fel, ahol 4 csoportszoba, valamint játszóudvarok kerülnek kialakításra.

Fő célkitűzések:

  • A régi épület infrastrukturális fejlesztése (tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés, festés, burkolatcsere)
  • Alapellátás keretében ép, egészséges kisgyermekek, valamint sajátos nevelési igényű kisgyermekek habilitációs és rehabilitációs célú fejlesztése —együttnevelése,
  • Családi nevelést támogató szolgáltatások bővítése (játszócsoport)
  • Só- szoba kialakítása
  • Akadálymentesítés
  • Új, korszerű, az európai normáknak megfelelő tárgyi feltételek biztosítása

Szentes Város Önkormányzata a fejlesztésre mintegy 178 millió Ft összegű támogatást kapott. A projekt összköltsége: 198 millió Ft.