Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktívan a munkáért

Művelődési és Ifjúsági Ház
Művelődési és Ifjúsági Ház

Megkezdődik a tanulás a hátrányos helyzetű munkanélkülieknek a TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 „Aktívan a munkáért” című program keretében

2013. május 27-én újra találkoztak a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek és a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) TÁMOP 5.3.8-B-12/1-2012-0001 sz. pályázati programjának munkatársai. Februárban a résztvevők alapkompetencia-mérésen vettek részt, (olvasás-szövegértés, számolás, anyanyelvi kommunikáció, tanulás tanulása). A kitöltött kérdőíveket elemezték a szakemberek és elkészítették az egyéni fejlesztési terveket, valamint a képzési ajánlatokat. 123 fő egyéni értékelése készült el, az alapkészségek részletes vizsgálatával. Az elért szintet az osztályozásnak megfelelően minősítették (1-5-ig) és ehhez szöveges értékelést is kaptak a munkanélküliek. A képzések helyszíne: Szentesi Művelődési Központ, Ifjúsági Ház.

Az egyéni elemzés tartalmazza a kompetenciaelemeket és a fejlesztésre vonatkozó állásfoglalást. Értékelték az alapkészségeket (olvasás, számolás, probléma megoldás), a közösségi együttműködést (szociális képesség, céltudatosság, cselekvés befolyásolás, önbizalom, irányító képesség, kitartás, tervező képesség, önkontroll, proaktivitás, segítőkészség, feszültségtűrés, elfogadás, optimizmus) és a munkavégzés motivációját (feladatvégzéssel kapcsolatos érdeklődés, feladatvégzésnek tulajdonított érték, hasznosság, önállóság, észlelt kompetencia, erőfeszítés, fontosság, médiahasználati szokások).

Minden elemzés végén található egy fejlesztési javaslat, pl: az Ön számára alapkészségeket fejlesztő képzés javasolt (180 órás), vagy készségfejlesztő és szociális tréning javasolt (120 órás). Az eredmények alapján 109 főnek javasoltak alapkompetencia képzést, 117 főnek szociális kompetenciaképzést és 6 főnek egyéni mentorálást.
Azoknak, akik részére alapkompetencia képzést javasoltak, 2013.06.05. napján megkezdődik a 180 órás tanfolyam. Ebben a képzésben 40 fő vehet részt, két tanulócsoportban. A program 24 órás felzárkóztató tréning, 37 órás írásbeli kommunikáció, 37 órás szóbeli kommunikáció, 70 órás számtani ismeretek és 12 óra internethasználat modulból épül fel. A projekt biztosítja a képzés összes feltételét, a tananyagokat és a képzés idejére megélhetési támogatást. A megélhetési támogatás havi nettó 56.625 forint, a 30 képzési napra összesen 84.900 forint. A támogatás kifizetése két részletben történik, 20% „sikerdíjat” azok vehetnek fel a program végén, akik legalább 162 órát teljesítettek. A képzések helyszíne: Szentesi Művelődési Központ, Ifjúsági Ház.
Azok, akik jelenleg közfoglalkoztatásban vesznek részt, az augusztusban induló csoport munkájába kapcsolódhatnak be.