Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

A szénnel-fával fűtők egyszeri rezsicsökkentése

TÁJÉKOZTATÓ
A Kormány az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában rendelkezett a szénnel-fával fűtők egyszeri rezsicsökkentéséről.

Ennek értelmében lakásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a fenti támogatásra. A nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), amely később nem módosítható. Egy lakásban élők csak egy igénybejelentőt adhatnak be.

Nem jogosultak igénybejelentésre a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások, valamint azok a háztartásban élők, akik gázszolgáltatónál, távhőszolgáltatónál érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.

Az igénybejelentésben szereplő adatok valódiságát a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatgyűjtéssel, valamint szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálat keretében ellenőrzi.
Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, büntetőeljárást kezdeményez.

Igénybejelentő lap a tájékoztató mellékleteként, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján található (Városháza földszint 115-116-os szoba, tel.: 63-510-323, 63-510-336).

Az igénylőlapot 2018. október 15. napjáig kell beadni a Szociális Irodára, amely határidő jogvesztő!

A Belügyminisztérium 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt a beérkezett igényekről, ezután születik Kormánydöntés a szükséges pénzösszeg önkormányzatonkénti összegéről, a támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

Igénybejelentő nyilatkozat
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére
Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 589

Lencséné Szalontai Mária
irodavezető
Szociális Iroda