Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

A szabadtéri tüzek megelőzéséért

Szentesi Tűzoltóság
Szentesi Tűzoltóság

A Csongrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság közleménye

A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a tavasz beköszöntével Csongrád megyében is ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzesetek száma.

Hétvégéken, a kellemes időben sokan választanak szabadtéri programot; főznek, kerti munkát végeznek, esetleg elszáradt növényi hulladékot égetnek. A szeles időjárás azonban hozzájárul a szabadtéri tüzek kialakulásához, melyek a korábbi években megyénkben több ezer hektárnyi területet perzseltek fel. Tavaly 1175 tűzesethez vonultak a megyei tűzoltók, ebből 712 volt szabad területen keletkezett tűz, további 226 esetben tévesen bejelentett területtűzről volt szó.

Ahogy a számok is mutatják, a vonulási statisztikában drasztikusan megemelkedik a beavatkozások száma, a megye tűzoltó egységei gyakran megerősített szolgálattal dolgoznak.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Csongrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság ezért fokozott odafigyelést kér a lakosságtól!

Mindenki legyen tekintettel az esetlegesen érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra és a tűzgyújtási szabályokra!

A tűzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom.

A jogszabályi előírások szerint (306/2010. (XII.23.) kormányrendelet a levegő védelméről) a tarlóégetés TILOS!

Kivételt jelent a növény-egészségügyi hatósági elrendelés. Azonban ebben az esetben is be kell tartani a jogszabályi előírásokat:

  • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokságságnak írásban be kell jelenteni. A tarlót szabályos égetésnél körül kell szántani, fásításoknál védősávot kell biztosítani. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas eszközökről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen kell készenlétben tartani. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély (például élénkülő szél) esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azonnal oltani kell. Az égetés befejeztével a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, hogy ne maradjon parázslás, vagy izzás.
  • A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint az, aki a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta, köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére.
  • Aki pedig szabálytalanul éget tarlót, és ennek nyomán a hivatásos tűzoltóság beavatkozása szükséges, tűzvédelmi bírsággal sújtható.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett költségeket minden esetben megtérítteti, ha bebizonyosodik, hogy a tüzet szándékosan okozták.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai az OTSZ 567., 568. és 569. § alapján:

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges – előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség szükség esetén a fentiekben szereplő tűzvédelmi jogszabályi előírások megtartását ellenőrzi.