Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Hatályos rendeletek

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei
1/1989. (IX.25.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:66.82 KB Letöltések száma: 1361
Szentes város címerének és zászlajának megalkotásáról és használatának szabályozásáról
1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:244 KB Letöltések száma: 385
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
1/2015. (II.01.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:669.2 KB Letöltések száma: 720
Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:322.78 KB Letöltések száma: 305
- a környezetvédelem helyi szabályairól
1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:210.22 KB Letöltések száma: 44
a Díszpolgári cím, valamint "A Városért" Emlékérem díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
2/2001. (II.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 576
Elővásárlási jog megállapításáról településrendezési cél megvalósítása érdekében
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:271.23 KB Letöltések száma: 2938
a vásárokról és piacokról
2/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:219.9 KB Letöltések száma: 682
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
3/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:124.58 KB Letöltések száma: 509
Szentes Város Önkormányzat önkormányzati rendelete az építményadóról

4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:585.5 KB Letöltések száma: 1284
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
5/2009. (III.9.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:1.18 MB Letöltések száma: 1934
Szentes Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.
5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:161.42 KB Letöltések száma: 332
A helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról
5/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:303.23 KB Letöltések száma: 628
a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
6/1977. (X.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 587
az utcanév és településrésznév megállapításának, továbbá létesítmények elnevezésének általános szabályairól

6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:219.64 KB Letöltések száma: 18
a köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról és támogatásokról

7/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 531
a Petőfi Szálló épületének helyi védetté nyilvánításáról
7/2010.(III.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:122.35 KB Letöltések száma: 705
Rendelet a Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

9/2002. (VI.8.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 521
Lakásszövetkezeti és társasházi lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
10/1998. (IV.24.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 583
elővásárlási jog megállapításáról a tervezett ipari park részbeni területére
10/2001. (IV.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 596
védett övezet kijelöléséről

10/2017.(IV.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:888.96 KB Letöltések száma: 11
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

11/2001. (IV.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 514
a „Szentes Város Közéleti Ifjúsági Díja” alapításáról, adományozásának rendjéről
11/2009. (IV.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 572
Szentes Város Önkormányzatának fenntartásában működő általános iskolákba történő tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról
11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:695.84 KB Letöltések száma: 489
Önkormányzati rendelet a sportról
11/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:280.77 KB Letöltések száma: 289
a Magyartés - Zalotai természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról
11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:337.12 KB Letöltések száma: 2
a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól
12/1998. (V.29.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 546
önkormányzati közszolgálati elismerés alapításáról, adományozásának rendjéről
12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:243.22 KB Letöltések száma: 536
a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről
13/1998. (V.29.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:79.41 KB Letöltések száma: 632
A járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről

14/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:121.44 KB Letöltések száma: 545
Szentes Város városképi védelméről
14/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:132.54 KB Letöltések száma: 194
a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

14/2017. (V.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:201.65 KB Letöltések száma: 13
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól

15/2006. (VI.01.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 641
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről
15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:259.13 KB Letöltések száma: 767
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól
15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet (melléklet) --> Fájl mérete:67.27 KB Letöltések száma: 503
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól
Verzió: 2016. 06. 16.
15/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:82.32 KB Letöltések száma: 545
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:297.85 KB Letöltések száma: 3
a közterületek és közterület jellegű területek használatáról
16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:213.12 KB Letöltések száma: 24
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
17/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:252.04 KB Letöltések száma: 373
a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
18/2011. (V.16.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:48.54 KB Letöltések száma: 500
a HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról
20/1992. (X.9) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 514
Forradalmi Emléklap alapításáról
20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:450.13 KB Letöltések száma: 386
a gazdaságélénkítésről

20/2017. (IX.29.) önkormányzata rendelet --> Fájl mérete:193.91 KB Letöltések száma: 2
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

21/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 592
A városi önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról
22/2004.(IX.24.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 474
az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáróla városi önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról
23/2013. (X.04.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:194.65 KB Letöltések száma: 344
a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról
24/2015.(X.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:1.85 MB Letöltések száma: 155
az önkormányzati elismerések és a Dr. Csergő Károly emlékéért díj alapításáról, adományozásának rendjéről
25/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:121.55 KB Letöltések száma: 263
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (XII.29.) önkormányzati r e n d e l e t e a képviselők és bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról
25/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:370.94 KB Letöltések száma: 99
a távhőszolgáltatásról
26/2009. (X.12.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:57.13 KB Letöltések száma: 535
Rendelet az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nem üzleti tevékenységet folytató szervezetek által történő használatának szabályozásáról
26/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:246.63 KB Letöltések száma: 714
a reklámhordozókról és a reklámokról
26/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:126.37 KB Letöltések száma: 203
a helyi iparűzési adóról

27/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:121.49 KB Letöltések száma: 144
az idegenforgalmi adóról
28/2001. (XI.09.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:112.76 KB Letöltések száma: 592
Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról (Egységes szerkezetben)
30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:66.9 KB Letöltések száma: 411
a magánszemély kommunális adójáról
32/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:96.4 KB Letöltések száma: 710
az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról
33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:427.73 KB Letöltések száma: 677
az önkormányzati tulajdonában álló lakások bérletéről
35/1997.(XI.28.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete: Letöltések száma: 524
a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról és az alappal való gazdálkodás szabályairól
37/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:119.63 KB Letöltések száma: 573
Rendelet a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről
38/1997. (XI.28.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:64.64 KB Letöltések száma: 634
a Tiszai szabad strand és nyári pihenőhelyként szolgáló terület használatáról
38/2011.(XII.31) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:135.76 KB Letöltések száma: 672
Önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról
39/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet --> Fájl mérete:52.45 KB Letöltések száma: 538
a Széchenyi liget, mint helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról