TOP-2.1.2-15 Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentesért

 

-   elnyert támogatási összeg: 327.516.683,- Ft

-   támogatás intenzitása: 100%

-   megvalósítás kezdeti időpontja: 2016.12.23.

-   fizikai befejezés időpontja: 2019.04.30.

-   megvalósítási helyszínek: Széchenyi liget; „Eszperantó” gyalogos híd; Hősök erdeje; Somogyi Béla utca – Új utca sarkán lévő közösségi tér

 

Széchenyi liget felújítása:

 

Az 1800-as évek második felében több ütemben kialakított zöldfelületet Szentes Város Községi Választmánya 1860-ban gróf Széchenyi István emlékére Széchenyi ligetnek nevezte el. A ligetben található, már korábban kialakított futópályát, kültéri tornaelemeket napi szinten sokan látogatják. Az üdülőközpont és látogatói a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően újabb elvárásokat támasztanak a liget felé, ezért célszerű a pihenési, sportolási, játszási lehetőségek bővítése, színvonalasabb, igényesen kialakított fogadóterek megépítése.

A strand új főbejáratánál burkolt fogadótér épül, padok és hulladékgyűjtők kihelyezésével, továbbá a felvezető út melletti növényesítéssel (örökzöld cserjék és egynyári virágágy kialakításával). Az új épület főbejáratának tengelyét elcsúsztatták, így az út nyomvonalát is át kellett tervezni. A sportuszoda bejáratánál a már beton térkővel burkolt terület a régi kerékpártárolók megszüntetésével, padok kihelyezésével, örökzöld cserjék telepítésével tágas, bejárathoz méltó fogadótérré alakul. Az üdülőközpont főbejárata mellett kerülnek elhelyezésre a betonba rögzített kerékpártárolók, köztük beton gyeprács burkolattal, bazalt zúzottkő hézagolással. A Széchenyi szobornál a szobor talapzatának színével megegyező új rávezető betonlapos burkolat készül. A kisebb, jelenleg betonozott parkolók felújításra kerülnek, új aszfaltréteget kapnak. Az átalakítással érintett területeken padok, hulladékgyűjtők ill. információs táblák kerülnek elhelyezésre. Az erdei tornapályánál meglévő térkő burkolatos közlekedőfelület hiányzó szakasza megépítésre kerül. A sportuszoda és a térköves sétány közötti terület öntözése kapcsán a liget automata öntözőrendszerének rekonstrukciójára is sor kerül. Az erdei tornapálya és a játszótér új elemekkel bővül.

A rekonstrukció a növényállományt is érinti, a beteg, kipusztult növények helyett újak kerülnek telepítésre, a beteg növényeket cserélni szükséges.

A Széchenyi liget megújítása során a közvilágítási hálózat bővítése, átalakítása is szükséges. A Csongrádi út felőli főbejáratnál, a Csongrádi úttal párhuzamos belső út mentén, a strand főbejáratánál tervezett díszburkolatos úton ill. a múzeum előtt a játszótérig új közvilágítási hálózatot kerül kiépítésre.

 

Eszperantó gyalogos híd:

 

A Kurca főcsatornán átvezető ''Eszperantó'' gyalogos híd felújítása keretében a városközpontot a ligettel, a strandfürdővel összekötő meglévő, rossz állapotú híd elbontása és új hídszerkezet építése valósul meg. A tervezett gyalogoshíd 2,27 méter szélességben vezeti át a gyalogosforgalmat. A keresztezett akadályt, a Kurca főcsatornát, öt nyílással hidalja át. A híd magassági vonalvezetése gyakorlatilag megegyezik a régi híd magassági vonalvezetésével.

 

 

 

 

Hősök erdeje:

 

Szentes város egyik legnagyobb, a Kertváros városrész vonatkozásában legfontosabb zöldfelülete ez a mintegy ~7,5 hektáros terület nagy termetű, zömében kocsányos tölgyekkel, melyet 1933-ban létesítették Ormos Imre tervei alapján az I. világháború szentesi hősi halottjainak emlékére. Funkcióját tekintve a zöldfelület központi részén játszótér található, kiülési, pihenési lehetőséggel. Az egykori sétány már csak nyomokban lelhető fel.

Az előkészítés során a már kialakult használatnak megfelelően kerülnek megtervezésre a közlekedési nyomvonalak. A gyalogos és kerékpáros új burkolat 6 cm vastag beton térkőből, süllyesztett beton szegéllyel készül. A futópálya 1,20 m széles öntött gumi burkolatú. A Honvéd utcánál és a Kiss Zsigmond utcai csatlakozásnál kerékpártárolók létesülnek. Az utak mentén padok és hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre. A játszótér közelében a már kiépített aknára kötve új ivókút lesz. A projektben az elpusztult fák pótlása, illetve gyepesítés is tervezett. A közlekedő felületek mellett közvilágítás kiépítésére is sor kerül.

 

Somogyi Béla utca – Új utca sarkán lévő közösségi tér

 

Az Új u. - Somogyi Béla u. kereszteződésében található beépítetlen telek a helyi közösség pihenését, kikapcsolódását szolgáló, nagy zöldfelülettel rendelkező rekreációs területként kerül hasznosításra.

A terület panelépületek felőli szélen végig burkolt parkolóhelyek létesülnek. Az árnyékolást a park szélére telepített fasor biztosítja, ahol kerékpártámaszok is lesznek kihelyezve.

A terület kialakítására átlátható zöldfelület lesz jellemző. A zöldfelület egy részén automata öntözőrendszer lesz kiépítve. Pihenő-beszélgető egységek, ivókút szolgálja majd az itt megpihenni vágyókat. A gyalogos sétányokat és járdákat beton térkő burkolattal készülnek. A park kialakítása akadálymentes lesz.

Elhelyezésre kerül egy burkolt felületű street sportpálya, palánkkal, kerítéssel, valamint kültéri ping-pong asztalok kihelyezése történik, ill. egy drótkötélpályás csúszka létesül a kisebb-nagyobb gyerekek szórakoztatására.

A terület Somogyi Béla utca felőli részén elkerített kutyafuttató lesz kialakítva, hozzá kutyaitató, szemetes, pad, információs tábla lesz kihelyezve.

A terület közvilágításának kiépítését is tartalmazza a projekt. A parkoló területének világítása jelenleg is megoldott. A sportpálya külön világítást nem kap, elsősorban nappali használatra van szánva a lakók nyugodt pihenésének biztosítása érdekében. A 6 m magas acél kandeláberek és a védőcsőben vezetett megtápláló kábelek a tervezett sétány mellett, azzal párhuzamosan lesznek kiépítve. A lámpatestek LED-es kialakításúak.

Projekttábla a Kurca partján

KÉPEK

Projekttábla a Széchenyi ligetben

KÉPEK

Projekttábla a Hősök erdejében

KÉPEK

Projekttábla a Somogyi Béla utcában

KÉPEK