Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

(Magyar) Irodák, címek, telefonszámok

Leider ist der Eintrag nur auf Ungarisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
címe

6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal levelezési címe 6601 Szentes, Pf. 58.
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal telefonalközpont 63/510-300*
Szabó Zoltán Ferenc polgármester (202. sz. iroda)
szabo.zoltan.ferenc@szentes.hu
510-302
Kiss Csaba István alpolgármester  (202. sz. iroda)
kiss.csaba.istvan@szentes.hu
510-301
Döbrőssyné dr. Seres Ilona jegyző (206. sz. iroda)
drseresi@szentes.hu
510-384
Dr. Danyi Katalin aljegyző (112/a. sz. iroda)  510-339
   

Polgármesteri Iroda


titkarsag@szentes.huIrodavezető: Tompos Erika (202. sz. iroda)

510-301
– Ipari Park, vállalkozók segítése (212. sz. iroda) 510-363
– idegenforgalom, marketing és  média kapcsolatok (210. sz. iroda) 510-307
– pályázatok, pályázatok koordinálása (210/a. sz. iroda) 510-367
– oktatási és sportreferens (218. sz. iroda) 510-345
– közművelődési, ifjúsági, civil és esélyegyenlőségi referens (218. sz. iroda) 510-345
   

Jegyzői Iroda


Irodavezető: Dr. Tabajdi Ágnes (208. sz. iroda) tabajdi@szentes.hu 

510-304
Fax: 63/510-332
– személyzeti referens (209. sz. iroda) 510-309
– informatikus (213. sz. iroda) 510-349
– gondnok (211. sz. iroda) 510-377
   

Közigazgatási Iroda

Irodavezető: Dr. Danyi Katalin (112/A. sz.)
danyi.katalin@szentes.hu 

510-339
– anyakönyv (101-103. sz. iroda) 510-370, 510-321
– központi iktató (109. sz. iroda) 510-314
– postázó, talált tárgyak, méhek bejelentése (111. sz. iroda) 510-359
– ipari tevékenységek bejelentése, telepengedélyezési eljárások, birtokvédelem, közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek, kereskedelmi ügyek (110.sz. iroda) 510-333
– hirdetmény, hatósági bizonyítvány (112.sz. iroda) 510-397
– hagyaték (110/a.sz. iroda) 510-334
– lakásügy (111/A.sz. iroda) 510-359
   

Közterület Felügyelet

(216. sz. iroda)

510-368
Kováts Csaba 30/223-1919
Dancsó Béla 30/214-6765
   

Szociális Iroda


Irodavezető: Fekete Csilla
– Egészségügyi alapellátás (115. sz. iroda)

510-323
– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
– Kiskorúak rendkívüli települési támogatása
– Köztemetés,
– Gyógyszertámogatás,
– Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet  megállapítása, étkezési támogatás                                                        (113. sz. iroda)
510-340
– Közfoglalkoztatás        (114. sz. iroda) 510-331
– Felnőttek rendkívüli települési támogatása,
– Lakásfenntartási támogatás,
– Temetési segély,
– Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj,
– Adósságcsökkentési támogatás,
– Kamatmentes kölcsön,
– 70 éven felüliek szemétszállítási díj visszaigénylése.                 (116. sz. iroda)
510-336
   

Adóiroda

Irodavezető: Tonnesné Kiss Ildikó (106. sz. iroda)

510-389
– idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, termőföld bérbeadás jövedelemadó (106. sz. iroda) 510-389
– kommunális adó, adó- és értékbizonyítvány (105. sz. iroda) 510-330
– behajtási ügyek (104. sz. iroda) 510-327
– helyi iparűzési adó (105. sz. iroda) 510-326
– pénzforgalom, könyvelés (104/a. iroda) 510-328
   

Számviteli és Tervezési Iroda


Irodavezető: Balogh Imre  (232. sz. iroda)
balogh@szentes.hu 

Fax: 510-322
510-312
510-376
– pénztár (100. sz. iroda) 510-362
– költségvetés tervezése, végrehajtása, intézmények gazdálkodásának felügyelete, könyvelési és egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 510-376
510-358,
510-312,
510-329,
– lakásfelújításhoz,- vásárláshoz megítélt támogatások pénzügyi lebonyolítása, nyilvántartása 510-324
   

Műszaki Iroda

Irodavezető: Labádi-Fébert Andrea (226/5. sz. iroda)
labadi.febert.andrea@szentes.hu

510-354
Főkertész, környezet és – természetvédelem (226/1. sz. iroda)
berezvai.csilla@szentes.hu
510-373
Közútkezelő, útkezelői tevékenység, behajtási és útvonal engedélyek, közmű bekötések (226/3. sz. iroda)
csanyi.gabriella@szentes.hu
510-355
Vagyongazdálkodási ügyintézés, tulajdonosi hozzájárulás, vagyonkezelés, házszámozás (226/2. sz. iroda)
balint.agnes@szentes.hu
510- 356
Műszaki ellenőrzés, beruházás lebonyolítás, hatósági bizonyítványok, rendeltetésmódváltás (226/6. sz. iroda)
bayer@szentes.hu
510-352
Telekalakítás, szakhatósági hozzájárulás, vízgazdálkodás, közvilágítás, (226/2. sz. iroda)
lajos@szentes.hu
510-356
   

Szentes Városellátó Nonprofit Kft.

  • Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (a Polgármesteri Hivatal udvarában)
    Ügyfélfogadás:
    Hétfőtől- Csütörtökig 7:00-16:00
    Péntek: 7:00-14:30Ügyvezető igazgató: Kocsis LászlóMűszaki vezető: Kiss Ferenc 
    Központi email cím: info@varosellatoszentes.hu
510-380

 

 

30/639-40-70

– piac 06-63/510-381
– fenntartási munkák: csatorna, híd, út, járda, park 06-63/510-387
– parkolás 06-63/510-338
– önkormányzati levélkézbesítés  06-63/510-338
Mágocsi úti telephely Mágocsi út 2.

  • Telepvezető: Tóth János
06-63/311-594
Gyepmesteri Telep: Nagynyomás 88/A. – Deák Ferenc 70/601-6714 heroszszentes@gmail.com 
   

Hulladékszállítási közszolgáltatás

 
FBH NP Nonprofit Kft.  https://fbhnpkft.hu

szentesi ügyfélkapcsolati pont: 
06-79/524-821

 

https://fbhnpkft.hu/Pages/%C3%BCgyf%C3%A9lkapcsolati-pontok-el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9ge 

Szentes berki hulladékkezelő telep 30/8207278
   

HÓÜGYELET

30/339-0396
   

VÖRÖSKERESZT

(224. iroda)