Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

(Magyar) Közlemények

Leider ist der Eintrag nur auf Ungarisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Közigazgatási keresetlevél beterjesztő irat

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a közigazgatási szerv határozatával, a határozat kézhezvetelétől számíott 30 napon belül keresettel élhet ellene.

A keresetet az első fokú határozatot hozó közigazgatási szervhez kell benyújtania. Ezt a nyomtatványt ezért csak közigazgatási szerv töltheti ki.

  • Az első fokú közigazgatási szerv a keresetlevelet 5 napon belul az iratokkal együtt felterjeszti a másodfokú határozatot hozó közigazgatási szervhez, amely az iratokat 15 napon belül beterjeszti az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságra, a keresetre adott nyilatkozatával együtt.

Amennyiben a keresetlevél végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet is tartalmaz, a közigazgatási szervnek haladéktalanul (3 ill. 8 nap alatt) kell felterjesztenie az iratokat.

Az ügyfél a keresetlevelet közvetlenul nem nyújthatja be a biróságra, csak a közigazgatási szerven keresztül. A közigazgatási szerv csak ahhoz a birósághoz terjesztheti be a keresetlevelet és az eljárása során keletkezett iratokat, amelyet az ügyfel (felperes) megjelölt, még akkor is, ha a felperes nem az ügyben illetékes birósagot jelölte meg.

A keresetlevelet az arra adott nyilatkozattal együtt akkor is be kell terjeszteni a bíróságra, ha az elkésett.

T-K-12-01-01 Közigazgatási keresetlevél beterjesztő irat

Nyomtatvány kitöltő program