Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kamatmentes kölcsön

Kamatmentes kölcsön adható pénzintézeti tartozás, rezsi hátralék, lakással, lakhatással kapcsolatos tartozások rendezéséhez. Kivételes esetben hosszan tartó betegség miatt felmerülő kiadásokra, temetési költségekre.

A kölcsön maximuma 100.000,-Ft, 12 hónapos visszafizetési kötelezettséggel.

A kamatmentes kölcsön abban az esetben nyújtható, ha:

  • a kérelmező nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, bérleti haszonélvezeti jogával, vagy egyéb hasznosítható ingatlannal,
  • a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány, adókártya,
  • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások,
  • minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat,
  • aktuális tartozásokról szóló igazolások,
  • készfizető kezes jövedelméről szóló igazolások.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

Az eljárás jogi alapja:

  • évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelete,
  • évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz.116. számú szoba, tel.: 510-336

Ügyintézők: Berkeczné Csák Andrea, Ráczné Gál Ágnes

Települési támogatás keretében kamatmentes kölcsön igénylő nyomtatvány

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 310