Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás adható települési támogatás keretében a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében. A támogatás keretében hozzájárulás adható gyógyászati segédeszközök kiváltásához.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

  • a) családok esetében az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és vényre felírt gyógyszerköltsége vagy gyógyászati segédeszköz költsége eléri az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 15 %-át,
  • b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 350 %-át, és vényre felírt gyógyszerköltsége vagy gyógyászati segédeszköz költsége eléri a mindenkori nyugdíjminimum összegének 15%-át.

Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban részesül vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.

Gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 20.000,-Ft lehet.

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon túl:

  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
  • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedeleméről szóló igazolások,
  • háziorvos,szakorvos által  felírt vény,
  • gyógyszertár igazolása a felírt gyógyszerek áráról.

Az eljárás jogi alapja:

  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
  • évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 114. szoba, tel.: 510-331

Ügyintéző: –

Települési támogatás keretében gyógyszertámogatás kérelem nyomtatvány

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 347