Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Adósságcsökkentési támogatás

Az önkormányzat közüzemi díjtartozás kifizetéséhez a települési támogatás keretében adósságcsökkentési támogatást nyújthat.

Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az a család vagy egyedül élő személy,

 • a) akinek közüzemi díjtartozása nem éri el az 100.000,-Ft-ot,
 • b)  közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
 • c)  akinek a háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg
  • több személy együttélése esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
  • egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és vagyona nincs.

A kérelmet a Szentesi Családsegítő Központban lehet benyújtani.

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon túl:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedeleméről szóló igazolások,
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap közüzemi számlái, albérleti szerződés,
 • egyéb igazolások (iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolás)

Az adósságcsökkentési támogatás összege maximum 20 eFt, amit egy évben négy alkalommal lehet igényelni.

Az eljárás jogi alapja:

 • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
 • évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 116. sz. szoba (tel.: 510-336)

Ügyintézők: Berkeczné Csák Andrea, Ráczné Gál Ágnes

Települési támogatás keretében adósságcsökkentési támogatás kérelem nyomtatvány

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 410