Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermeket nevelő, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Ilyenek pld.: krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, nagyobb összegű váratlan vagy tervezhető, valamint önhibán kívüli kiadások (tüzelővásárlás, beiskolázás, elemi károsultság, baleset stb)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható elsősorban:

 • átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,
 • a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés elősegítésére,
 • beiskolázásra, elsősorban akkor, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
 • élelmiszerre,
 • ruhaneműre,
 • gyógyszerre, elsősorban akkor, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nem jogosult,
 • gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, elsősorban akkor, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 50 %-kal növelt összegét.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • 3 havi nettó átlagkeresetről, illetve minden egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartás, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
 • vállalkozó esetén az előző évi bevételről szóló APEH igazolás,
 • étkezési térítési díj esetében az oktatási intézmény javaslata,
 • gyógyszersegély esetén a gyógyszertár igazolása a gyógyszerköltségről.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére. Abban az esetben, ha nem biztosított a célszerű felhasználás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ifjúságvédelmi felelős, valamint családgondozó részére is kifizethető.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
 • 25/1999.(IX.18.)KT rendelet a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz.115-116. számú szoba (tel.:510-336,510-323)

Ügyintézők:

 • Farmasi Edina
 • Kozár Istvánné
 • Lencséné Szalontai Mária

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig

Nyomtatvány (0507) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1658
0507. sz. nyomtatvány - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igénylő lap
Igénylőlap a napközi/menza/kollégiumi támogatáshoz --> Fájl mérete: Letöltések száma: 942
Benyújtási határidő szeptember 20.