Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jövedelemigazolások kiadása személyes gondoskodás igényléséhez

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében az Önkormányzatok /étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősotthoni elhelyezés/ biztosítanak.

A szociális rászorultság esetében az igénybe vételt megelőzően, a jegyzőnek meg kell állapítani a családban az egy főre jutó jövedelmet. 

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
  • a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások
  • minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat,
  • idősotthoni ellátás esetében a kérelmező vagyonnyilatkozata  

Az eljárás jogi alapja:

  • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • 24/1999.(IX.03.) KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 117. sz. szoba (tel.: 510-337)

Ügyintézők:

  • Bódiné Pajkos Ibolya
  • Varga Lajosné

Ügyfélfogadási idő:  hétfőn és csütörtökön 800-1600-ig.