Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

Időskorúak járadékára jogosult, az a személy, aki:

  • a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át,
  • egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át,
  • egyedülálló, 75. életévét betöltötte és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.

 Az időskorúak járadékának havi összege:

  • a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a fenti kategóriák szerinti összeg,
  • b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a fenti összegnek, valamint a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

Csatolandó melléklet:

  • 3 havi nettó keresetről, illetve egyéb jövedelemről szóló igazolás, nyilatkozat.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a személyi adatokat igazoló okmányt, adóazonosító jelet, TAJ számot tartalmazó hatósági bizonyítványt.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-331)

Ügyintéző: Aradi Noémi

Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig

Kérelem (0514) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 745
0514. sz. kérelem az időskorúak járadékának megállapításához