Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Felnőttek átmeneti szociális segélye

Átmeneti segélyben az részesülhet, aki a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.

Az átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:

 • családok esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20%-kal,
 • egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50%-kal növelt összegét.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére személyesen vagy megbízottja útján.

A támogatás formája lehet:

 • pénzbeli és
 • természetbeni juttatás:
  • élelmiszerutalvány
  • gyógyszertámogatás
  • közlekedési támogatás
  • szemétdíj kifizetés.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások
 • minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 24/1999.(IX.03.) KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye:   6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 117. sz. szoba (tel.: 510-337)

Ügyintézők:

 • Bódiné Pajkos Ibolya
 • Varga Lajosné

Ügyfélfogadási idő:  hétfőn és csütörtökön 8.00-16.00-ig.

Felnőttek átmeneti segélye - kérelem --> Fájl mérete: Letöltések száma: 1220
Felnőttek átmeneti segélyéhez benyujtandó nyomtatvány