Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, akinek

  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át
  • aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

nem haladja meg és családjának vagyona nincs.

A kérelem az erre rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.

Az eljárás jogi alapja:  

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 54. §.,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 72. § (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban, valamint a 83-84. §.,
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint fo-lyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 50. §.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 113. szoba (Tel: 63/510-331)

Ügyintézők:  Aradi Noémi

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra

Kérelem (0404) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 845
0404. sz. kérelem az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez