Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az ápolási díjról az ápolást végző személy lakóhelye szerinti települési önkormányzat képviselő-testülete dönt.

Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, a testvér házastársa.

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogya-tékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Méltányosságból annak a hozzátartozónak állapítható meg ápolási díj, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, aki állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul.

Csatolandó mellékletek:

  • a háziorvos igazolása arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg és szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul,
  • a fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről a munkáltatói igazolás, ill. a rendszeres pénzellátás megszüntetését bizonyító okirat,
  • magánnyugdíjpénztári tagságról okirat,
  • közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,
  • iskolás ápolt esetében szerinti iskolai igazolás.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a személyi adatokat igazoló okmányt, adóazonosító jelet, TAJ számot tartalmazó hatósági bizonyítványt.

Az eljárás jogi alapja:  

  • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • Ptk. 685. § b/ pontja
  • 24/1999. /IX.03./ KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Az ügyintézés helye:  6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 114. szoba (Tel: 63/510-340)

Ügyintézők:  Mészáros Ágnes 

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra

Kérelem (0501) --> Fájl mérete: Letöltések száma: 792
0501. sz. kérelem az ápolási díj megállapításához