Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Védelembe vétel

A gyámhatóság a gyermek védelembe vételét rendeli el:

 • ha a Gyermekjóléti Szolgálat nem tud segíteni,
 • ha a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét a család nem akarja elfogadni, DE feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése a családi környezetben azért biztosítható.

Kötelező megindítani a védelembe vételi eljárást a Gyermekjóléti szolgálat és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv 17. § (2) bekezdésében felsoroltak jelzésére.

A Gyermekjóléti Szolgálat javaslatában

 • nyilatkozik az alapellátás eredménytelenségének okáról,
 • a szülő együttműködési készségéről,
 • adatlapot, KT-t, gondozási tervet küld,
 • véleményt ad a veszélyeztetettség okáról,
 • kirendelendő családgondozó személyére javaslatot tesz,
 • javaslatot tesz a jegyzői intézkedés mikéntjére.

Az eljárás menete:

1) Tárgyalás keretében:

 • szülő, gyermek, gondozó meghallgatása, cselekvőképtelen gyermeké is, ha ítélőképessége birtokában van,

2) Iratok áttanulmányozása

3) Határozathozatal

 • az eljárás megszüntetéséről,  ha a tárgyalás során a szülő és a gyermek nyilatkozatában elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét,
 • védelembe vételről, ennek keretében:
  • a) családgondozót kell kirendelni és felhívni őt az egyéni gondozási-nevelési terv 15 napon belüli – gyermekkel és a szülővel együtt – elkészítésére,
  • b) gyermekintézmény igénybevétele (óvoda, iskola)
  • c) orvosi vizsgálat (terápia kezdeményezése, ha a szülő vagy a gyermek szenvedélybeteg)
  • d) illetékes szerveket bevonja annak érdekében, hogy a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszűnjenek,
  • e) magatartási szabályok megállapítása a gyermek számára,
  • f) a szülő figyelmeztetése a helytelen életvezetése következményeire és felszólítása annak megváltoztatására,
  • g) a felülvizsgálat idejének meghatározása.

4) Határidőre tenni a határozatban foglalt időre.

A védelembe vétel felülvizsgálatát kezdeményezheti:

 • kirendelt családgondozó,
 • gyermek,
 • szülő vagy más törvényes képviselő,
 • hivatalból (ha a határidő letelt)

Az eljárás menete:

 • 1) Meghallgatás tárgyalás keretében,
 • 2) Az írásban készült Gyermekjóléti Szolgálat jelentésének áttanulmányozása,
 • 3) Határozathozatal.

A határozat lehet:

 • megszüntető, ha a családgondozás
  • a) eredménytelen volt,
  • b) eredményes volt, a védelembe vétel és a veszélyeztetési okok megszűntek,
  • c) a gyermek nagykorúvá vált.
 •  
 • védelembe vételt fenntartó:
  • a) meg kell határozni a következő felülvizsgálat idejét,
  • b) a Gyermekjóléti Szolgálat által elkészítendő gondozási terv határidejét,
  • c) ha szükséges újabb kötelezéseket a szülő(k) számára.

Fontos, hogy ha időközben megváltozik a jegyző illetékessége, a családgondozót határozattal kell felmenteni és át kell tenni az illetékessé vált jegyzőhöz az iratokat, aki soron kívül megvizsgálja a védelembe vétel fenntartásának szükségességét.

A családgondozót fel kell menteni

 • ha alkalmatlan,
 • ha fontos okból ezt a családgondozó kéri,
 • utólag olyan akadály keletkezik, amely miatt nem tudja ellátni a feladatát.

A családgondozót el kell mozdítani:

 • ha kötelezettségét nagymértékben elhanyagolja,
 • ha jogaival súlyosan visszaél.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17 § (2) bekezdés, 68-69. §-ok,
 • 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 84-91.§

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fszt. 113. szoba (Tel.:510-331)

Ügyintéző: Aradi Noémi