Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Teljes hatályú apai elismerés

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot bármely jegyzői gyámhatóság felveheti, utána egy példányt át kell tenni az illetékes gyámhivatalhoz, illetve anyakönyvvezetőhöz.

Az eljárást megindíthatja:

 • a Városi Gyámhivatal (hivatalból)
 • Anya (vagy más törvényes képviselő)
 • a gyermeket elismerni szándékoz férfi,
 • a 14. életévét betöltött gyermek,
 • anyakönyvvezető

Nyilatkozatot lehet tenni:

 • a gyermek születése előtt — fogamzási idő kezdetétől,
 • gyermek születése után,
 • képzelt apa bejegyzését követően is sor kerülhet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére (a képzelt apa bejegyzését elrendelő határozatot ez a nyilatkozat hatályon kívül helyezi)

FONTOS! A NYILATKOZATOT CSAK SZEMÉLYESEN LEHET MEGTENNI.

Eljárás menete:

 Önkéntes megjelenés esetén:

1) Annak vizsgálata, hogy nem kell-e más férfit a gyermek apjának tekinteni.

2) A nyilatkozó apa és a gyermek között legalább 16 év különbség van-e?

3) Méhmagzat esetén szakorvosi bizonyítvány.

4) A nyilatkozattévők nagykorúak-e?

 • a) ha az apa kiskorú: törvényes képviselőjének hozzájárulása is kell – városi gyámhivatal pótolhatja,
 • b) méhmagzat elismerésénél, ha az anya kiskorú, a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni (az anya lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatal részéről).

5) Az apai elismerő nyilatkozatról jegyzőkönyv felvétele.

6) A jegyzőkönyvnek a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz való megküldése.

Hivatalból történő eljárás esetén:

 • az anyakönyvvezető értesíti a jegyzőt az apai adatok nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről,
 • a jegyzői gyámhatóság értesíti az anyát arról, hogy bármely gyámhatóság, vagy gyámhivatal felveheti a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot.

7) A jegyzői gyámhatóság átteszi az illetékes városi gyámhivatalhoz az iratokat, ha:

 • 30 napon belül nem kerül sor apai elismerő nyilatkozat felvételére,
 • a hozzájáruló nyilatkozatot pótolni kell,
 • a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni,
 • a gyermeknek gyámot kell rendelni, mert az anya kiskorú.

 Az eljárás jogi alapjai:

 • 1952. évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról 36 § a) pont és 37. §
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 54-59. §-ok

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fszt. 113. szoba (Tel.: 510-331)

Ügyintéző: Aradi Noémi

Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig